• 2016-10-21

Fête funèbre

Od 28 października do 27 listopada 2016 roku | Zbrojownia Sztuki w Gdańsku

Pomysłodawcami wystawy Fête funèbre są artyści z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Teresa Miszkin i Zbigniew Gorlak. Podczas wstępnych rozmów o kształcie wystawy obecny był nieżyjący już malarz, poeta, historyk i krytyk sztuki Jerzy Kamrowski. Artysta swoje refleksje na temat nieuchronności przemijania i śmierci pozostawił w tekście Fête funèbres, który stał się poetyckim i filozoficznym manifestem, punktem wyjścia w budowaniu koncepcji wystawy.

Zbigniew Bajek, „Pasja II”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbigniew Bajek, „Pasja II”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poprzez pryzmat własnych doświadczeń artyści w różny sposób odnoszą się do tematu przemijania, wskazują nieuchronność upływu czasu, destrukcję i zmianę ludzkiego ciała, które podlega starości. Na przestrzeni różnych epok temat ten był chętnie podejmowany przez artystów, myślicieli i filozofów. Artyści, za pomocą metafizycznego języka symboli, obrazowali śmierć, skłaniali odbiorców do refleksji nad kruchością ludzkiej egzystencji. Wystawa Fête funèbres prezentuje dzieła współczesnych twórców, których sztuka porusza temat przemijania jednocześnie wskazując różne perspektywy postrzegania śmierci.

Artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprosili do udziału w wystawie innych twórców, dzięki czemu ekspozycja przybrała formę dialogu, łączącego różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz refleksje nad ludzką egzystencją. Twórcy biorący udział w wystawie poprowadzą wykłady i warsztaty dla młodzieży licealnej oraz studentów uczelni artystycznych i uniwersyteckich, których tematem przewodnim będzie śmierć w sztuce. Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z oprowadzania kuratorskiego.

Artyści biorący udział w wystawie: Zbigniew Bajek, Beata Ewa Białecka, Mariusz Białecki, Witosław Czerwonka (twórcami artystycznego portretu dedykowanego prof. Witosławowi Czerwonce są Andrzej Awsiej i Joanna Kabala), Krzysztof Gliszczyński, Zbigniew Gorlak, Katarzyna Józefowicz, Anna Królikiewicz, Jerzy Kamrowski, Jacek Kornacki, Lech Majewski, Janusz Marciniak, Teresa Miszkin, Jacek Rykała, Marek Wrzesiński, Jacek Zdybel.

Jacek Kornacki, „Z cyklu Krzyże, projekt Archetyp”, 2011, fot. Anna Jakubowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Kornacki, „Z cyklu Krzyże, projekt Archetyp”, 2011, fot. Anna Jakubowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Harmonogram:

27 października:

  • 13.00 – otwarcie wystawy
  • 14.00 – 16.30 – konferencja z udziałem prelegentów (dr Beata Purc-Stępniak, dr Roman Nieczyporowski) i artystów (audytorium ASP w Gdańsku)
  • 18.00 – Oprowadzanie kuratorskie

5 listopada:

  • 18.00 – Oprowadzanie kuratorskie

19 listopada:

  • 12.00 – 14.30 – Warsztat krytyczny oraz cykl wykładów

Prowadzący: dr hab. Jacek Kornacki, dr Marek Wrzesiński
Tematy wykładów: Jacek Kornacki Portret trumienny, Marek Wrzesiński Fotografia postmortem, Roman Nieczyporowski Śmierć w sztuce współczesnej na przykładach prac wybranych artystów.

„Urny 1992-2016, restudia malarskie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Urny 1992–2016, restudia malarskie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fête Funèbre
Kuratorzy: Mariola Balińska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Jacek Kornacki (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Od 28 października do 27 listopada 2016 roku
Wernisaż: 27 października 2016 roku, godz. 13.00
Zbrojownia Sztuki w Gdańsku

Dodaj komentarz