• 2016-10-12

Krzysztof Skarbek. Obcy chcą być dobrzy

Od 7 października do 19 listopada 2016 roku | Galeria Miejska we Wrocławiu

Obcy chcą być dobrzy to tytuł indywidualnej wystawy Krzysztofa Skarbka. Artysta w przestrzeni Galerii Miejskiej we Wrocławiu zaprezentuje cykl nowych prac podejmujących problematykę Obcego.

Krzysztof Skarbek, „Zaproszony do przejażdżki Obcy, wywołał uśmiech aprobaty u zajętej Pani”, 2015–2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Skarbek, „Zaproszony do przejażdżki Obcy, wywołał uśmiech aprobaty u zajętej Pani”, 2015–2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Problematyka Obcego w sztuce ostatnich dekad osiągnęła właściwie status toposu. Krzysztof Skarbek, odnosząc się raz jeszcze do klasycznego zagadnienia postmodernizmu, przygląda się figurze Obcego z perspektywy tyleż socjologa, co kulturowego archeologa, odkrywając na nowo potencjał popkulturowych ikon i mitów. Emblematyczne dla jego sztuki jest zainteresowanie atmosferą i legendą narosłą wokół lat 60. XX wieku, dlatego i tym razem płótna wypełnione są postaciami i przedmiotami charakterystycznymi dla tamtego okresu. Oczywiście w typowy dla siebie sposób Skarbek konstruuje te kompozycje poprzez kontrastowanie łatwo identyfikowalnych postaci z figurami zwierząt, maszyn, potworów czy motywami wyobrażonymi. Jego najnowsze prace malarskie utrzymane są ponadto w rozwijanej konsekwentnie od lat 80. poetyce Nowej Ekspresji, będącej u wrocławskiego malarza syntezą realizmu, neofowizmu, ekspresjonizmu, pop artu, a nawet – jak twierdzą niektórzy krytycy – surrealizmu i fantastyki.

Malarstwo Skarbka domaga się zatem uwagi przez umiejętne żonglowanie tematyką z pogranicza obyczajów, historii i współczesnej kultury, jak i przede wszystkim przez proponowane rozwiązania formalne. „Zastosowana różnorodność środków ekspresji w postaci uzupełniających się technik malarskich: akrylowej, pasteli olejnych, akrylowych markerów, transparentnych żeli, bogatych materii; wprowadzenia faktur oraz lśniących, brokatowych powierzchni, podkreślić ma [...] baśniową, fantastyczną realność. Optymistyczne treści mojej twórczości w połączeniu ze środkami wyrazu plastycznego dążą do wskazania pozytywnych stanów emocjonalnych. Najważniejsze dla mnie jest wyrażanie buntu przeciw hipokryzji, zmienianie stereotypów, prometejska walka o wartości, humor i miłość” – tłumaczy malarz w swoim artystycznym manifeście.

Krzysztof Skarbek, „Kosmiczny robot oświetla zaproszonym gościom przestrzeń do rekreacji”, 2015–2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Skarbek, „Kosmiczny robot oświetla zaproszonym gościom przestrzeń do rekreacji”, 2015–2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

A kim są tytułowi Obcy w malarstwie Skarbka? Z pozoru mogą to być tylko wyimaginowane monstra wypełniające powierzchnie obrazów, pozwalające nam – wedle woli artysty – odczuwać to, co rozumiemy przez nasze – ludzkie. Jednak czy równie obce nie są nam dziś wyidealizowane wizerunki uśmiechniętych par, śliczne, długowłose damy i przebrzmiałe symbole massmediów? Motyw przewodni swoich najnowszych obrazów Skarbek analizuje wielopoziomowo, stąd też – jak sam podkreśla – próby zilustrowania, ale też zdemistyfikowania pragnień i obaw współczesnego człowieka wyrażane są przy użyciu takich środków jak groteska, persyflaż czy brutalny realizm. Na pierwszej indywidualnej wystawie Krzysztofa Skarbka w Galerii Miejskiej we Wrocławiu nie zabraknie ponadto charakterystycznych dla artysty prac, bazujących na przeobrażaniu tego, co banalne w niezwykłe, wrogie w przyjazne oraz pozornie niedostępne w niewymuszone czy sielskie.

Autor tekstu: Małgorzata Micuła

Krzysztof Skarbek, „Obcy zachęca rycerza do ciekawej gry strzelając kwiatami”, 2015–2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Skarbek, „Obcy zachęca rycerza do ciekawej gry strzelając kwiatami”, 2015–2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Skarbek, Obcy chcą być dobrzy
Kurator wystawy: Mirosław Jasiński
Od 7 października do 19 listopada 2016 roku
Galeria Miejska we Wrocławiu

Dodaj komentarz