• 2016-10-17

Wiesław Jelonek. 43/69

Od 24 października do 13 listopada 2016 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Wystawa ma charakter retrospektywny – podsumowuje znaczną część dotychczasowych dokonań twórcy. Prezentowane na niej dzieła to wybrany z artystycznego dorobku, ważny dla autora zbiór prac z lat 1974–2016. Tajemniczy tytuł, jaki artysta nadał wystawie, nierozłącznie związany jest z jego biografią i będzie wyjaśniony podczas wernisażu.

Wiesław Jelonek, „Głowa” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek, „Głowa” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Na wystawę składają się przede wszystkim małe formy rzeźbiarskie oraz medale i plakiety z brązu i mosiądzu. Osobną grupę tworzą wykonane na papierze abstrakcyjne obrazy reliefowe oraz rzeźby-głowy wykonane z nowego dla artysty materiału – papieru gazetowego. Te kompozycje to efekt ostatnich zainteresowań twórcy.

Charakterystycznym elementem w pracach autora jest dbałość o najtrafniejsze zdefiniowanie właściwej formy określającej idee i tematy zawarte w pracach. Autor cieszy się sztuką. Intuicyjnie odnajduje w konstrukcjach swych prac właściwe brzmienie form, często wprowadza nutę poetycką, nutę niedopowiedzeń, tajemniczy nastrój, nawet anegdotę literacką. Medale czy plakiety pełne są żartów, aluzji, anegdot – zaznacza w opinii pracy doktorskiej artysty jej recenzent, znakomity medalier prof. Krzysztof Nitsch.

Wiesław Jelonek, „Biznesman” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek, „Biznesman” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek – urodzony w 1947 roku. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – dyplom w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego w 1974 roku. Tworzy rzeźby w kamieniu i metalu, drewnie, żywicach, papierze. Oprócz monumentalnych realizacji szczególne miejsce w jego twórczości zajmują małe formy rzeźbiarskie i medalierstwo. Zasadniczym tematem prac artysty jest człowiek. Tematyka rzeźb pełnych, a także medali i plakiet dotyczy jego kultury, postaw, zachowań, obyczajów i tym podobnych oraz codzienności. Sposób modelowania dzieł, dbałość o ich formę plastyczną i artystyczny wyraz są dla autora priorytetem.

Wiesław Jelonek, „Trio” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek, „Trio” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Od 1995 roku jest pracownikiem Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego); w kadencji 2008–2012 pełnił również funkcję jego prodziekana. Pracował także jako nauczyciel rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Radomiu (obecnie Zespół Sztuk Plastycznych im. Józefa Brandta). Był jednym ze współinicjatorów powołania Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu i jego pierwszym dyrektorem, a także kuratorem radomskiej Galerii Rogatka.

Wiesław Jelonek, „Ryba” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek, „Ryba” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawy indywidualne odbyły się m.in. w: Galerii Rogatka w Radomiu, Galerii ASP w Krakowie, Galerii Aktyn w Warszawie, Galerii BWA w Sandomierzu, Galerii Umelcov Spisa w Spiskej Novej Vsi (Słowacja), Galerii Dom Muzealny w Zakopanem, Galerii Kaplica w Orońsku, Galerii Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, Galerii Akademija w Kownie (Litwa).

Brał udział w regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych plenerach rzeźbiarskich, m.in.: Międzynarodowych Plenerach Rzeźby i Malarstwa w Garbatce Letnisko, Międzynarodowym Plenerze Rzeźby w Ummendorf (Niemcy), Międzynarodowym Plenerze w Medilaborce (Słowacja), Międzynarodowym Plenerze Rzeźby w Novej Spiskej Vsi (Słowacja), Międzynarodowym Plenerze Medalierskim w Kremnicy (Słowacja).

Wiesław Jelonek, „Anioł” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek, „Anioł” (źródło: materiały prasowe organizatora wystawy)

Wiesław Jelonek. 43/69
Wernisaż: 24 października 2016 roku, godz. 17.00
Wystawa czynna do 13 listopada 2016 roku
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Dodaj komentarz