• 2016-11-02

9. Triennale Sztuki Sacrum

Od 10 listopada 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku | Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Poprzez prezentację dzieł różnych dziedzin sztuki Triennale Sztuki Sacrum zadaje najbardziej istotne pytania dotyczące sytuacji człowieka w świecie. Zainicjowane w 1991 r. przez Wojciecha Skrodzkiego, było zawsze przeglądem  najciekawszych i najważniejszych zjawisk odwołujących się do sacrum w sztukach plastycznych w Polsce. To odwołanie jednak rozumiane jest szeroko: obok dzieł w sposób oczywisty dających się określić jako sakralne na wystawach Triennale prezentowane są również takie, które poprzez ikonografię powszechnie uznawaną za świecką przekazują treści metafizyczne.

Beata Bigaj, „Tłum”, 2016, olej na płótnie, 120 x 160 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Beata Bigaj, „Tłum”, 2016, olej na płótnie, 120 x 160 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stąd wynikają czasami  poważne problemy, przed którym staje organizator, komisarz wystaw, konkursów mających sacrum w tytule. Dlatego z każdą edycją hasła programowe Triennale zyskują wymiar coraz bardziej uniwersalny i odwołują się do doświadczenia człowieka współczesnego. Do tej pory były to między innymi Sztuka wobec złaDom – droga istnieniaMuzeum wyobraźni. Dla 9. edycji Triennale Sztuki Sacrum przyjęto hasło Wspólnota, współczucie, współczułość. Wybór tematu podyktowała rzeczywistość, w której żyjemy, oraz pragnienie przypomnienia głębi znaczeniowej podstawowych pojęć, takich jak bliźni, współczucie, wzajemna pomoc czy przyzwoitość.

Ekspozycja jest konstruowana na dwóch planach: jednostkowym i wspólnotowym. Wątek jednostkowy zadaje pytanie o ból i miłosierdzie, mówi o strefie samotności, utracie języka – głosu, o rozpadzie komunikacji. Współczucie jest próbą przywracania „głosu”. Na planie wspólnotowym wydobyte zostaną z jednej strony paradygmatyczne figury ikonograficzne wiążące się z głównym tematem, między innymi Samarytanin, Pieta, Wieża Babel, Wygnanie z Raju, Uchodźstwo. Z drugiej strony w tej części ekspozycji zaprezentowane zostaną dzieła będące ekspresją gestów budujących wspólnotę, a tym samym odnawiających, odbudowujących w pewien sposób świat. Jednym z wątków wystawy będzie motyw splatających się dłoni, najbardziej symbolicznie ujmujący wszystkie pozostałe jej wykładnie. Motyw ten – w postaci cytatu z dzieła rzeźbiarskiego Krzysztofa Bednarskiego (rzeźba nagrobna Krzysztofa Kieślowskiego) – pojawia się na plakacie do wystawy.

Tadeusz Boruta, „Pieta”, 2003, olej na płótnie, 90 x 70 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Boruta, „Pieta”, 2003, olej na płótnie, 90 x 70 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Temat wystawy zostanie pokazany w wielu artystycznych ujęciach i głosach – znajdują się na niej dzieła artystów różnych pokoleń i dziedzin, między innymi Magdaleny Abakanowicz, Macieja Bieniasza, Jacka Waltosia, Andrzeja Szarka, Aldony Mickiewicz, Edwarda Dwurnika, Anny Konik, Franciszka Orłowskiego, Olgi Boznańskiej, Jonasza Sterna, Jana Lebensteina, Tadeusza Boruty, Honoraty Martin, Pawła Althamera, Zbyluta Grzywacza, Leszka Sobockiego, Krzysztofa M. Bednarskiego, Krzysztofa Gierałtowskiego, Erny Rosenstein i wielu innych znakomitych twórców. Ponad sto dzieł – malarskich, multimedialnych, fotograficznych, rzeźbiarskich – zgromadzonych na wystawie pochodzi z pracowni artystów oraz ze zbiorów muzealnych.

Franciszek Orłowski, „Pocałunek miłości”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Franciszek Orłowski, „Pocałunek miłości”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

9. Triennale Sztuki Sacrum. Wspólnota, współczucie, współczułość
Od 10 listopada 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz