• 2016-11-19

Zgiń i znów się przemień! Sztuka i nauka jako możliwość domniemana

Od 25 listopada 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Projekt Art+Science Meeting, realizowany od 2011 roku przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, jest przedsięwzięciem, które łączy świat nauki i sztuki. Wielu wydaje się, że są to dziedziny całkowicie oddzielne,  tymczasem projekt A+SM uświadamia, że często są sobie pokrewne i wzajemnie inspirujące.

Heather Dewey-Hagborg, „Stranger visions wall of faces” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Heather Dewey-Hagborg, „Stranger visions wall of faces” (źródło: materiały prasowe organizatora)

  • Artyści: James Auger i Jimmy Loizeau, Dmitry ::vtol:: Morozov, Louise-Philippe Demers, Where Dogs Run: Olga Inozemtseva, Natalia Grekhova, Alexey Korzukhin, Thomas Feuerstein, Heather Dewey-Hagborg, Pedro Lopes, Verena Friedrich,
  • Kurator: Dmitry Bulatov
  • Koordynacja: Jolanta Woszczenko

Tegoroczną koncepcję wystawy prezentowanej w CSW Łaźnia, w ramach projektu Art+Science Meeting oraz towarzyszącego mu programu edukacyjnego opracował Dmitry Bułatow – rosyjski kurator. Na wystawie będą prezentowane prace artystów z całego świata. Współczesna nauka stara się jednocześnie zrozumieć i przezwyciężyć szereg praw natury – co przywodzi na myśl słynną maksymę Goethego Stirb und werde – umrzyj i przeżyj odnowę, zaniknij i stań się.

Jeśli jednak tak jest naprawdę, nauka – jako sposób badania naszego świata i wyciągania na jego temat uniwersalnych wniosków – nie dotyczy jedynie ludzkości, ale całej sfery, którą ludzkość może się stać. W tym kontekście rozwój technologii nowych tworzy ogromny potencjał manipulacji tą przestrzenią.

Nie da się przeanalizować tych i wielu innych pytań bez wzięcia pod uwagę doświadczenia Art & Science – kierunku w sztuce współczesnej, którego twórcy wykorzystują w swoich pracach najnowsze technologie i metody badawcze. Główną osią zainteresowania są tutaj te praktyki naukowo-artystyczne i społeczne, które ułatwiają połączenie języków i narzędzi opisu.

Dmitry Morozov, „Reading my body” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dmitry Morozov, „Reading my body” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach tegorocznej edycji projektu widzowie będą mogli zobaczyć między innymi rzeźbę Thomasa Feuersteina –  Pancreas z 2012. Rzeźba Pancreas przekształca książki w cukier (glukozę), którą karmią się ludzkie komórki mózgowe. Papier,  z którego wykonane są książki, po przejściu przez niszczarkę jest zanurzany w wodzie i wtłaczany do sztucznego jelita, w którym bakterie rozkładają celulozę na glukozę. Po przefiltrowaniu i oczyszczeniu glukoza jest następnie podawana hodowli komórek („mózgu”) w szklanym zbiorniku. Sztuczny mózg przestrzega ścisłej diety – jest karmiony wyłącznie Fenomenologią ducha Hegla.

Dmitry Morozov ak vtol, „Metaphase sound machine” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dmitry Morozov ak vtol, „Metaphase sound machine” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wśród prezentowanych prac znajdzie się również rzeźba transmedialna Dziwniejsze wizje Heather Dewey-Hagborg. W swojej pracy pt. Dziwniejsze wizje artystka tworzy rzeźby-portrety na podstawie analizy materiału genetycznego pobranego w miejscach publicznych. Korzystając ze śladów nieświadomie pozostawionych przez obce osoby, Dewey-Hagborg zwraca uwagę na impuls kierujący się w stronę genetycznego determinizmu i możliwość wytworzenia się kultury inwigilacji biologicznej.

Niemniej ciekawą instalację transmedialną zaprezentuje Verena Friedrich. Jej Maszyna vanitas odpowiada na chęć wiecznego życia i potencjał środków mających przedłużyć życie człowieka. W oparciu o świeczkę, która – dzięki technicznym manipulacjom – spala się bardzo powoli, Maszyna vanitas tworzy współczesną analogię dla starań o przedłużenie ludzkiego życia przy pomocy nauki i technologii.

Performans inauguracyjny: 25 listopada, godz. 19.00: Dmitrij ::vtol:: Morozow (Rosja) Until I die [Póki nie umrę]

Performans opiera się na dwóch uzupełniających się koncepcjach. Pierwszą z nich jest osobista historia twórcy, który po wielu latach owocnej i wyczerpującej pracy nad hybrydycznymi projektami technologicznymi postanawia stworzyć obiekt wymagający poświęcenia części ciała, a ściślej mówiąc najważniejszego płynu cielesnego, czyli stanowiącej symbol życia krwi. Dlatego też twórca podejmuje próbę wyprodukowania swojego klona, który niezależnie kontynuuje komponowanie muzyki. Druga koncepcja odwołuje się do rosyjskiego komizmu – filozofia ta głosi między innymi, że życie wieczne można osiągnąć na wiele sposobów, w tym dzięki właściwemu przetaczaniu krwi.

Zgiń i znów się przemień! Sztuka i nauka jako możliwość domniemana
Od 25 listopada 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku
Wernisaż: 25 listopada 2016 roku, godz. 18.00
Perfromans inauguracyjny: 25 listopada 2016 roku, godz. 19.00
Panel dyskusyjny z udziałem artystów i kuratora: 26 listopada 2016 roku, godz. 13.00–20.00
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku

Dodaj komentarz