• 2016-11-10

Teatr życia. Wystawa prac graficznych Zhanga Minjie

Od 27 października do 31 grudnia 2016 roku | Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Twórczość Zhanga Minjie to wielkie widowisko. Sceny niekiedy teatralne, a niekiedy na wskroś realistyczne tworzone są przez artystę z mistrzowską precyzją i wirtuozerią. Nie sposób oprzeć się wrażeniu uczestniczenia w zbiorowej manifestacji, maskaradzie, hucznej celebracji święta, nie zawsze o konotacjach pozytywnych. Odczucie to, będące dominantą w interpretowaniu prac artysty, tłumaczy tytuł nadany wystawie przez organizatorów. To właśnie teatr i zjawisko teatralizacji tak silnie zakorzenione w kulturze europejskiej, mające oprócz znaczenia podstawowego także głębsze dotyczące światopoglądu, ideologii kulturowej i artystycznej, równie mocno dotyczy zjawisk zachodzących w kulturze Chin, a transponowanych na współczesną sztukę.

Zhang Minjie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zhang Minjie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Teatr życia jest wydarzeniem szczególnym. Zhang Minjie, jako laureat nagrody im. Leona Wyczółkowskiego ufundowanej przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy podczas Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w 2015 roku, uznany został za artystę, którego twórczość pomimo odległości zarówno przestrzennej jak i kulturowej, najbardziej koresponduje z działalnością wielkiego, polskiego mistrza. Jak zauważyła Alicia Candiani – przewodnicząca Jury Selekcyjnego Wystawy Głównej, zeszłoroczne Triennale „pomyślane zostało jako las deszczowy grafiki – żywy organizm podlegający ciągłemu wzrostowi i zmianie, umożliwiający przesunięcia, które niemożliwe są w innych dziedzinach sztuki” . W kontekście kolejnych słów autorki: „[n]iemniej jednak tegoroczny >>Las/Triennale<< przypomina bardziej tropikalny las deszczowy niż europejskie lasy iglaste” , nie dziwi fakt, że również nagrodę im. Leona Wyczółkowskiego otrzymał pochodzący z dalekiej Azji artysta.

Ekspozycja prezentuje prace graficzne Zhanga z dojrzałego okresu jego twórczości – od zakończenia studiów w Pekinie na Wydziale Grafiki Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w 1990 roku , aż po dzień dzisiejszy, kiedy aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i naukowym Chin. Zhang Minjie pełni bowiem funkcję dziekana Wydziału Malarstwa Ściennego Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Hangzhou, dyrektora Stowarzyszenia Grafików Prowincji Hebei, członka zarządu Stowarzyszenia Grafików Chińskich oraz członka Państwowego Stowarzyszenia Sztuki Chińskiej. Na dojrzałą twórczość artysty nie bez wpływu pozostawały wydarzenia z wczesnej młodości. Pierwsze lata dzieciństwa spędził w mieście Tangshan w prowincji Hebei, gdzie urodził się w 1959 roku. Zhang wychowywany był wraz z dwójką rodzeństwa – starszym bratem i młodszą siostrą przez matkę będącą księgową oraz ojca pracującego w banku. Malownicza dzielnica Xugezhuang nad kanałem Jintang, w której mieszkał, sprzyjała szczęśliwemu dzieciństwu. Pierwsze lata edukacji artysta rozpoczął w burzliwym dla Chin okresie – w 1966 wraz z wybuchem Rewolucji Kulturalnej pod przewodnictwem Mao Zedonga. Z tego czasu z radością wspomina zajęcia, które uczniowie odbywali wraz z dyrekcją i nauczycielami po lekcjach szkolnych. Odwiedzali wówczas zakłady pracy, fabryki, gospodarstwa wiejskie ucząc się pracy w przemyśle, na roli oraz musztry wojskowej. Od początku Zhang wykazywał zamiłowania do sztuk plastycznych, ale także do gry aktorskiej, śpiewu i muzyki. Należał do licznych grup teatralnych, w których występował zarówno jako aktor i tancerz. Wykonywał także elementy plastyczne przeznaczone do spektakli – scenografie i rekwizyty. W 1976 roku, mając zaledwie 17 lat, otarł się o śmierć. Przeżył jedno z najbardziej dramatycznych trzęsień ziemi, które pochłonęło ponad 240 000 ludzi. Zhang odniósł wiele obrażeń, ale największym ciosem była utrata ukochanej siostry uwięzionej pod gruzami zawalonego domu.

Zhang Minjie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zhang Minjie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od samego początku był bacznym obserwatorem otaczającego go świata. Liczne podróże pozwoliły poznać mu życie wielu różnych klas społecznych i stawały się źródłem natchnienia. Duży wpływ na późniejszą twórczość miała wizyta w 1985 roku w prowincjach: Henan, Shanxi i Shaanxi uznawanych za kolebkę chińskiej cywilizacji, które przyniosły artyście fascynację sztuką ludową. Jednym z ważniejszych przeżyć Zhanga była jednak podróż w 1989 roku, którą odbył podczas pleneru studenckiego w Junnanie, Syczuanie i Tybecie. Podczas samotnego powrotu z wioski Heida w powiecie Xiangcheng wielkie opady śniegu zablokowały mu przejście. Zmuszony był przebyć przełęcz na wysokości 4300 m n.p.m. łączącą prowincje Syczuan i Junnan narażając się na śmierć.

Doświadczenia te wywarły wpływ na krąg zainteresowań Zhanga, ale także na sposób postrzegania świata. Do przedstawiania swojej wizji rzeczywistości artysta wykorzystuje różne środki artystycznej wypowiedzi – zajmuje się bowiem zarówno malarstwem, grafiką jak i rzeźbą. W zakresie grafiki, która jest przedmiotem wystawy Teatr życia, posługuje się przede wszystkim techniką drzeworytu, ale także litografii, sitodruku czy miedziorytu. Pozostaje bowiem wierny klasycznym technikom, kontynuując w szczególności tradycję chińskiego drzeworytu. Z niezwykłą wirtuozerią przedstawia wydarzenia z historii i życia mieszkańców Chin, w których pomija znaczenie indywidualnej jednostki na rzecz siły i energii większej zbiorowości. Swoje życiowe doświadczenia artysta wykorzystuje nie tylko w warstwie narracyjnej, ale także można odczuć je w tym, co niewyobrażalne – swoistym nastroju.

Zhang Minjie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zhang Minjie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR