• 2016-12-09

25/25

Od 16 grudnia 2016 roku do 18 stycznia 2017 roku | Galeria Miejska we Wrocławiu

Podsumowanie ćwierćwiecza istnienia Galerii Miejskiej we Wrocławiu może stanowić nie tylko rozrachunek dotyczący jej założeń programowych, jakości zrealizowanych wydarzeń, ogólnego wpływu na kulturowy mikroświat Wrocławia, ale także bardziej ogólnych zmian w sferze sztuki, estetyki, strategii wystawienniczych czy w końcu sposobach patrzenia i pisania o sztuce.

Romuald Kutera, „Odryka w Morzu Egejskim”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Romuald Kutera, „Odryka w Morzu Egejskim”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

25-letnia historia wrocławskiej Galerii Miejskiej rozpoczęła się w chaotycznych czasach transformacji. Przełom lat 80. i 90. wspominany jako czas widmowy był stanem niewygodnej niepewności, ale też nadziei niosącej przekonanie, że wszystko może się zdarzyć. Jak pisał Jakub Banasiak, był to „stan próżni, którą trzeba było wypełnić wielkimi narracjami czasu transformacji”. Nadaniem tej otchłani tożsamości miały zająć się m.in. instytucje kulturalne, mające w swoich rękach tak wdzięczne narzędzie, jakim z pozoru jest sztuka.

Powstała 10 lipca 1991 r. Galeria Miejska we Wrocławiu odchodziła jednak, w swoim założeniu programowym, od narzucania widzom jedynego słusznego paradygmatu. W zamian oferowała instytucję-warsztat, otwartą na dialog i eksperyment, galerię w ciągłym procesie. Formuła ta – co widać z perspektywy czasu – świetnie korelowała z niestabilnością początku lat 90. Teresa Kukuła – kierująca galerią od początku jej istnienia do 2012 r. – w jednym ze sprawozdań działalności galerii podkreślała m.in. jej przywiązanie do tradycji wrocławskiego konceptualizmu i sztuki nieobecnej, co w następstwie artykułowane było poprzez rodzaj prezentowanej twórczości oraz często procesualny charakter jej istnienia w murach galerii. Dzięki takiej strategii na przestrzeni ponad dwóch dekad istnienia instytucja mogła zaprezentować różne postawy twórcze, mieszczące się w szeroko pojętym nurcie postkonceptualizmu i rozpięte między takimi formami jak instalacja, obiekty, rzeźba, performance. Ta panorama zjawisk była od końca 2012 r. rozszerzana przez Mirosława Jasińskiego o media takie jak malarstwo, grafika i rysunek. W rezultacie wystawa 25/25. 25 artystów na 25-lecie Galerii Miejskiej jest nie tylko formą szkicowo ukazującą wynikłą z praktyki linię artystyczną instytucji oraz rewizyjnym spojrzeniem na własną tradycję, lecz także wspomnieniem i próbą kodyfikacji tego, co było. Stąd wybór 25 twórców reprezentatywnych dla działalności Galerii objął tych spośród blisko 400 artystów, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat wystawiali w niej swoje prace wielokrotnie lub też w szczególny sposób wpłynęli na – nie tylko lokalny – obieg sztuki (Gołkowska, Chwałczyk, Jurkiewicz).

Marcin Berdyszak, „Le Danse Macabre de Terrorisme”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Berdyszak, „Le Danse Macabre de Terrorisme”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mimo wspomnieniowego charakteru wystawa 25/25 nie jest jednak wystawą historyczną. Większość zaproszonych autorów zaprezentuje bowiem realizacje powstałe w ostatnich latach, a część z nich przygotuje prace zupełnie nowe. Na skutek tego ekspozycja będzie okazją do przyjrzenia się zarówno programowej ewolucji Galerii, jak i postawom artystycznym związanych z nią twórców.

Efektem prześledzenia tych relacji i przeobrażeń w procesie przygotowania ekspozycji jest także publikacja towarzysząca wystawie, która obok tekstów krytycznych i podsumowujących zebrała część archiwalnych materiałów, opublikowanych po raz pierwszy w 25-letniej historii Galerii.

Autorka tekstu: Małgorzata Micuła

Przemek Pintal, „Lucem Ferens z cyklu Słownik Podróżny”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przemek Pintal, „Lucem Ferens z cyklu Słownik Podróżny”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści: Maciej Albrzykowski, Marcin Berdyszak, Jan Chwałczyk, Tomasz Domański, Wanda Gołkowska, Alojzy Gryt, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Zdzisław Jurkiewicz, Wojciech Kaniowski, Teresa Klaman, Paulina Komorowska-Birger, Anna Kutera, Romuald Kutera, Christos Mandzios, Daria Milecka, Eugeniusz Minciel, Tomasz Niedziółka, Przemysław Pintal, Leon Podsiadły, Barbara Ropelska, Janina Rudnicka, Marek Sienkiewicz, Elżbieta Terlikowska, Zofia Tkaczyk, Maria Wrońska

Eugeniusz Mincel, bez tytułu, 2015-2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Eugeniusz Mincel, bez tytułu, 2015-2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

25/25
Kurator wystawy: Mirosław Jasiński
Od 16 grudnia 2016 roku do 18 stycznia 2017 roku
Galeria Miejska we Wrocławiu

Dodaj komentarz