• 2016-12-19

Ostoja Tradycji

Od 22 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Bohaterką wystawy w Starej Synagodze jest… Stara Synagoga. Od czasu swego powstania aż do wybuchu II wojny światowej pełniła nieprzerwanie rolę głównej synagogi krakowskiej gminy żydowskiej. Była ośrodkiem życia religijnego i społecznego wspólnoty, centrum duchowej władzy rabinów i świeckiej władzy seniorów kahalnych.

Synagoga Stara, ok. 1650 r., widok od południowego-zachodu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Synagoga Stara, ok. 1650 r., widok od południowego-zachodu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gdy po tragedii Holocaustu przestała pełnić rolę domu modlitwy, wyznaczono jej nową funkcję: stała się siedzibą muzeum żydowskiego zachowującego pamięć o wiekach bogatej historii i kultury żydowskiej w Krakowie.

Wszystko to sprawia, że synagoga Stara jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej, ale także matecznikiem i ostoją tradycyjnej kultury krakowskich Żydów. Jest także najlepszym miejscem wystawy muzealnej na swój własny temat, nazwanej adekwatnie do poruszanej na niej problematyki Ostoją tradycji.

Szafa ołtarzowa w Starej Synagodze, rekonstrukcja drzwi i kotary iluzjonistycznej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szafa ołtarzowa w Starej Synagodze, rekonstrukcja drzwi i kotary iluzjonistycznej (źródło: materiały prasowe organizatora)

W książce wydanej przy okazji wystawy znajdują się bogato ilustrowane artykuły na temat architektury, historii i społecznej roli Starej Synagogi. Pożytecznym uzupełnieniem wiedzy o dziejach zabytku i krakowskiego rabinatu są opracowania poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym przy Starej Synagodze w latach 2014–2016 oraz systematycznej prezentacji urzędujących rabinów krakowskiej gminy żydowskiej od średniowiecza po wiek XX.

Ceramiczna fajka w kształcie głowy Turka w turbanie, XVII w. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ceramiczna fajka w kształcie głowy Turka w turbanie, XVII w. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka zawiera także katalog obiektów prezentowanych na wystawie: prac malarskich i graficznych oraz zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie wspomnianych badań przy Starej Synagodze w ostatnich trzech latach.

Siedziby żydowskie w Krakowie w XIV i XV w. do 1469 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Siedziby żydowskie w Krakowie w XIV i XV w. do 1469 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ostoja Tradycji
Wernisaż: 21 grudnia 2016 roku, godz. 17.00
Wystawa czynna od 22 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku
Kurator: Eugeniusz Duda
Stara Synagoga, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Dodaj komentarz