• 2017-02-20

Kupując oczami

Od 22 lutego do 11 czerwca 2017 roku | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wystawa czasowa Kupując oczami w Kamienicy Hipolitów, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, przybliża bogaty świat środków reklamowych stosowanych przez miejscowych przedsiębiorców w drugiej połowie XIX wieku i pierwszych dekadach wieku XX.

Projekty aranżacji wystawy sklepu Juliusza Grossego  w Krakowie autorstwa Franciszka Seiferta, autor fot. nieznany, lata 30. XX w., wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekty aranżacji wystawy sklepu Juliusza Grossego w Krakowie autorstwa Franciszka Seiferta, autor fot. nieznany, lata 30. XX w., wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Największą siłę oddziaływania na potencjalnych klientów w minionych dziesięcioleciach miały ogłoszenia zwane niegdyś inseratami, drukowane w prasie, w księgach adresowych i informatorach, poza tym katalogi oraz cenniki wydawane przez przedsiębiorstwa.

Na wystawie nie zabraknie afiszy, plakatów i wywieszek, jak również całej gamy ulotek, druków firmowych, a nawet oznakowanego papieru pakunkowego. Zaprezentowana zostanie cała paleta opakowań reklamowych, takich jak np. bombonierki po czekoladkach czy puszki po herbacie i kawie, a nawet upominków reklamowych opatrzonych zastrzeżonym znakiem towarowym, promujących firmę.

Ulotka Fabryki Surogatów Kawowych „Henryk Franck i Synowie” ze Skawiny, okres międzywojenny, wł. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ulotka Fabryki Surogatów Kawowych „Henryk Franck i Synowie” ze Skawiny, okres międzywojenny, wł. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nieodzownym elementem każdego lokalu handlowego było okno wystawowe, którego aranżacja miała na celu przyciągniecie i zachęcenie przechodnia do wejścia do sklepu, a następnie dokonania zakupu. O istotnej roli witryn świadczy fakt urządzania w przedwojennym Krakowie konkursów na ich najlepszą aranżację.

Szyld antykwariatu i składu filatelistycznego z ul. Szewskiej w Krakowie, lata międzywojenne, wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szyld antykwariatu i składu filatelistycznego z ul. Szewskiej w Krakowie, lata międzywojenne, wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie pokazane zostaną tradycyjne szyldy i stanowiące zapowiedź nowoczesnych technologii – neony. Niewątpliwy przejaw nowych technik komunikacji masowej stanowiły wówczas filmy i muzyczne nagrania reklamowe. Formy i środki reklamy ewoluowały wraz ze zmianą obowiązujących stylów w sztuce i modzie, a nawet poczucia smaku ludzi. Zmieniały się tak samo, jak zmieniało się miasto, jego wygląd i dynamika.

Aranżacja wystawy sklepu Juliusza Grossego w Krakowie, proj. Franciszek Seifert, lata 30. XX w., wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aranżacja wystawy sklepu Juliusza Grossego w Krakowie, proj. Franciszek Seifert, lata 30. XX w., wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warto zauważyć, że wiele reklam dzięki współpracy przedsiębiorców z artystami plastykami zyskało walory estetyczne. Najlepszy przykład takich działań to współpraca kupca kolonialnego Juliusza Grossego (i jego następców) i artystów Anny i Franciszka Seifertów. Udało się im stworzyć jednolitą formę i określony wyraz estetyczny firmy, który stał się rozpoznawalnym znakiem.

Etykieta na butelki wina firmy Juliusza Grossego_2, proj. Franciszek Seifert, lata 30. XX w., wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Etykieta na butelki wina firmy Juliusza Grossego_2, proj. Franciszek Seifert, lata 30. XX w., wł. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kupując oczami
Od 22 lutego do 11 czerwca 2017 roku
Wernisaż: 22 lutego, godz. 17.00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kamienica Hipolitów
Kraków, pl. Mariacki 3

Dodaj komentarz