• 2017-03-29

Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza

Od 31 marca do 28 kwietnia 2017 roku | Galeria Salon Akademii w Warszawie

Wystawa Możliwość rzeźby jest próbą pokazania fenomenu Pracowni prowadzonej przez Jerzego Jarnuszkiewicza na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w latach 1954–1985.

Zofia Kulik, „Studium natury (postać kobieca ponad horyzontem)”, 1969/70, fot. Z. Kulik, Archiwum Pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia Kulik, „Studium natury (postać kobieca ponad horyzontem)”, 1969/70, fot. Z. Kulik, Archiwum Pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Jarnuszkiewicz, wybitny artysta i pedagog, z pewnością był jedną z najważniejszych postaci w historii warszawskiej Szkoły. Jego dydaktyka w miejsce idei pracowni mistrzowskiej realizowała koncepcję pracowni programowej. Program dydaktyczny Jarnuszkiewicza, wywodzący się ze sprzeciwu wobec tradycji rzeźby „szkoły warszawskiej”, rozszerzał klasyczny warsztat rzeźbiarski o fotografię, podejmował problematykę związków z architekturą, zwracał uwagę na procesualność.

Program Pracowni ewoluował w czasie pod wpływem potrzeb i zainteresowań asystentów i studentów, jego ważnym elementem było stymulowanie do indywidulanych poszukiwań przekraczających tradycyjne ramy dyscypliny. „Nasz program rozwijał się, ale nie miał wytyczonego celu, punktu dojścia. Nam zależało nie na końcowym efekcie, ale na tym, by przedstawić problem, trudności z nim związane i przebadać je, sprawdzić w działaniu. Gdy pojawiały się nowe media, nowe stylistyki, wówczas stwarzaliśmy sytuacje dogodne do ich wprowadzenia i poznania” – mówił Jarnuszkiewicz. Był zwolennikiem dydaktyki partnerskiej, opartej na wymianie i rozmowie, niehierarchicznej i nieautorytarnej.

Elżbieta Cieślar, „Czas – przestrzeń – materia”, 1957/58, fot. E. Cieślar, Archiwum Elżbiety Cieślar (źródło: materiały prasowe organizatora)

Elżbieta Cieślar, „Czas – przestrzeń – materia”, 1957/58, fot. E. Cieślar, Archiwum Elżbiety Cieślar (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa podejmuje próbę sproblematyzowania programu dydaktycznego Jerzego Jarnuszkiewicza wokół następujących zagadnień: studium natury, czasoprzestrzeń, fotografia, współdziałanie i proces. Pokazuje wybrane prace studenckie powstałe jako odpowiedzi na zadania stawiane w Pracowni lub powstałe w kręgu jej oddziaływania. Jej celem jest także ujawnienie obszernego archiwum zdjęć i dokumentów Pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza przechowywanego w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych.

Daniel Wnuk, „Obszar obojętny”, praca dyplomowa – kilkudniowa akcja w Galerii Repassage, 1980, Archiwum Repassage, Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Daniel Wnuk, „Obszar obojętny”, praca dyplomowa – kilkudniowa akcja w Galerii Repassage, 1980, Archiwum Repassage, Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie prezentowane są prace następujących artystów: Krzysztof M. Bednarski, Andrzej Bersz, Joanna Breza, Karol Broniatowski, Krystian Burda, Krzysztof Chromiński, Elżbieta Cieślar, Emil Cieślar, Alicja Czebotar, Grażyna Doba-Wolska, Barbara Falender, Wiktor Gutt, Krystian Jarnuszkiewicz, Stanisław Kędzierski, Marta Kodym, Grzegorz Kowalski, Andrzej Koss, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Andrzej Latos, Henryk Morel, Ewa Muszyńska, Kazimierz Niedzielski, Waldemar Raniszewski, Adolf Ryszka, Małgorzata Sokołowska, Maciej Szańkowski, Daniel Wnuk, Andrzej J. Wróblewski.

Jerzy Jarnuszkiewicz w Pracowni Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, lata 70., fot. Antonina Garnuszewska, Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Jarnuszkiewicz w Pracowni Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, lata 70., fot. Antonina Garnuszewska, Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
Kuratorka: Agnieszka Szewczyk
Projekt ekspozycji: Grzegorz Kowalski
Od 31 marca do 28 kwietnia 2017 roku
Wernisaż 30 marca 2017 roku
Galeria Salon Akademii Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dodaj komentarz