• 2017-04-03

Cud ciężkiej pracy. Iwona Zając

Od 1 do 30 kwietnia 2017 roku | CSW Łaźnia 2 w Gdańsku

Iwona Zając, gdańska artystka, w ramach wystawy Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia proponuje nam refleksję nad etosem pracy oraz szeroko pojętymi zmianami, do których ona prowadzi. Artystka nawiązuje do Stoczni Gdańskiej obecnej w wielu swoich wcześniejszych realizacjach.

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na haftowanych płótnach jej autorstwa prezentowanych w CSW Łaźnia 2 znajdziemy opisy życia robotników związanych z tym ważnym dla Gdańska i Polski miejscem. Pierwotnie prace artystki miały formę muralu i znajdowały się na murze okalającym Stocznię. Przeniesione na płótno w postaci haftu stają się świadectwem ciężkiej pracy stoczniowców. Niebieskie nici przypominają żyły a czerwone – krew. Są one namacalnym symbolem ciała, medium niezwykle cennego w twórczości artystki.

Iwona Zając zwraca zarazem naszą uwagę na zagadnienie zmiany formy dzieła sztuki, które ze stoczniowego muru przybiera formę haftu, jest sfotografowane lub uwiecznione jako film. Haftowane płótna Iwony Zając są świadectwem również jej własnej ciężkiej, mozolnej pracy, która wedle jej słów „dla wielu osób jest koniecznością, która może doprowadzić do wyniszczenia i poczucia alienacji. Ma jednak szansę zamienić się w pozytywne doświadczenie jeżeli zostaje podjęta w wyniku świadomego wyboru”.

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała”, fot. Magda Małyjasiak, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe)

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała”, fot. Magda Małyjasiak, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe)

Wystawa Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia prowadzi również subtelny dialog z twórczością Any Mendiety, nieżyjącej już artystki amerykańskiej pochodzenia kubańskiego, z którą Zając utożsamia się na wielu poziomach. Dzieła obu artystek poddawane były procesom erozji i niszczącej działalności czasu, którym oparły się wyłącznie za sprawą dokumentacji fotograficznej i filmowej prezentowanej w przestrzeniach galeryjnych jako dowód istnienia dzieła a także świadectwo przemiany jego pierwotnej formy.

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała”, fot. Magda Małyjasiak, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe)

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała”, fot. Magda Małyjasiak, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe)

Dopełnieniem wystawy będzie realizacja muralu przestrzennego pt. Ziemia domaga się ciała na podwórku galerii sztuki ulicznej Layup na ulicy Niterów 29. Artystka planuje realizować swoje trójwymiarowe „tableau” od 18 marca i pracować przy nim do 18 kwietnia.

Iwona Zając jest artystką związaną z Gdańskiem. Ukończyła gdańską Akademię Sztuk Pięknych, na której obecnie prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukową. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień a także stypendiów. Jej realizacje można było podziwiać na wielu wystawach w kraju i za granicą a także w przestrzeni naszych miast. Wystawa Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia związana jest z promocją doktorską artystki.

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała”, fot. Magda Małyjasiak, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe)

Iwona Zając, „Ziemia domaga się ciała”, fot. Magda Małyjasiak, dzięki uprzejmości artystki (źródło: materiały prasowe)

Iwona Zając. Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia
Kuratorzy: Agnieszka Kulazińska-Grobis, Michał Pośnik
Od 1 do 30 kwietnia 2017 roku
CSW Łaźnia 2 w Gdańsku

Dodaj komentarz