• 2017-04-07

Linia – tworzywo wyrazu

Od 7 kwietnia do 14 maja 2017 roku | Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Wystawa jest efektem współpracy Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie i Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Magdalena Snarska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki AJD. Wystawa prezentuje aktualne dokonania artystyczne w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, instalacji i rzeźby świetlnej, wskazując na ukierunkowanie działań formalnych od źródła, jakim jest linia, do pełnej wypowiedzi plastycznej.

„Linia – tworzywo wyrazu”, Katarzyna Winczek (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Linia – tworzywo wyrazu”, Katarzyna Winczek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fenomenem jest, że linia, proste tworzywo, poddane działaniom formalnym nabiera kształtów zgodnie z wolą twórcy, przekazując w efekcie skomplikowane idee. W konsekwencji powstaje dzieło, w którym pierwotne znaczenie linii zanika na rzecz pojawienia się bogactwa różnorodnych form, zaskakujących struktur, wysmakowanego koloru i światła.

Wystawa daje cenną sposobność obserwacji działań artystów reprezentujących jedenaście polskich ośrodków akademickich, m.in. ASP we Wrocławiu, ASP w Warszawie, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Wydział Sztuki AJD w Częstochowie, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Linia – tworzywo wyrazu”, Janusz Jaroszewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Linia – tworzywo wyrazu”, Janusz Jaroszewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wśród uczestników wystawy są także zaproszeni artyści zagraniczni: Maria Cuevas (Hiszpania), Julián Gil (Hiszpania), Boris Müller (Niemcy), Laszlo Otto (Węgry).

„Linia – tworzywo wyrazu”, Laszlo Otto (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Linia – tworzywo wyrazu”, Laszlo Otto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt jest realizowany przy współudziale środków statutowych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

„Linia – tworzywo wyrazu”, Piotr Błażejewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Linia – tworzywo wyrazu”, Piotr Błażejewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Opieka kuratorska: Magdalena Snarska

Linia – tworzywo wyrazu
Od 7 kwietnia do 14 maja 2017 roku
Wernisaż: 6 kwietna 2017 roku, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz