• 2017-04-20

Okupanci. Niemcy w Krakowie

Od 27 kwietnia do 29 października 2017 roku | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wystawa jest poświęcona społeczności Niemców, głównie cywilów, przebywających w Krakowie w czasie II wojny światowej. Stanowili oni obok wojska, policji, gestapo i innych służb duży odsetek mieszkańców Krakowa czasu wojny, o których w zasadzie niewiele wiadomo.

Żołnierz niemiecki na moście Dębnickim pozujący do zdjęcia na tle Wawelu. Na rewersie odręczny podpis: „Przed wyruszeniem transportu z Krakowa do Berdyczowa” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Żołnierz niemiecki na moście Dębnickim pozujący do zdjęcia na tle Wawelu. Na rewersie odręczny podpis: „Przed wyruszeniem transportu z Krakowa do Berdyczowa” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kraków jako stolica Generalnej Guberni, miasto poza terenem frontu, był atrakcyjny dla cywilów niemieckich. Administracja GG zatrudniała urzędników, nauczycieli, naukowców, bankowców, kupców i przemysłowców. Ekspozycja pokazuje, skąd i dlaczego ludzie ci przyjeżdżali, jak się urządzili w Krakowie, czy była to społeczność monolityczna, jak postrzegała miasto, jaki miała kontakt z III Rzeszą, z Polakami i Żydami i jak wygadało ich życie codzienne w systemie państwa totalitarnego.

Mimo ponad pięcioletniej okupacji zachowało się niewiele wspomnień na temat pobytu Niemców w miastach Generalnego Gubernatorstwa, w tym w Krakowie. Wystawa, podzielona na kilka segmentów tematycznych, oparta jest głownie na materiałach fotograficznych i archiwalnych oraz fragmentach wypowiedzi Niemców żyjących w Krakowie w czasie II wojny światowej.

Obcinanie pejsów ortodoksyjnym Żydom przez żołnierzy niemieckich na ulicy w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obcinanie pejsów ortodoksyjnym Żydom przez żołnierzy niemieckich na ulicy w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja to rodzaj migawek pokazujących z jednej strony oficjalne władze GG, ich politykę i propagandę skierowaną do Niemców i Polaków (np. antysemicką), a z drugiej codzienność życia w obcym kulturowo kraju, w warunkach wojny i rygorach państwa totalitarnego.

Okupanci. Niemcy w Krakowie
Od 27 kwietnia do 29 października 2017 roku
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Dodaj komentarz