• 2017-05-26

Stanisław K. Dawski

Od 2 do 17 czerwca 2017 roku | Galeria Miejska we Wrocławiu

„Nie lubię i nie jest mi to do niczego przydatne” – mówił Stanisław Dawski o idei jubileuszowych wystaw, przy okazji swoich 80. urodzin. Dodawał jednak: „takie podsumowywania powinni robić artyści może dopiero wtedy, kiedy twórczość zostanie zamknięta”.

Stanisław Dawski, „Szukam człowieka. Trujące ziele”, 1951 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Szukam człowieka. Trujące ziele”, 1951 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Postawa Dawskiego tłumaczy być może, dlaczego przygotowana przez Galerię Miejską we Wrocławiu wystawa jest drugą od blisko 50 lat monograficzną prezentacją dorobku artysty we Wrocławiu – mieście, z którym związany był przez okres ponad 20 lat swojej działalności artystycznej, pedagogicznej i społecznej.

Do dziś budzący skrajne emocje Stanisław Dawski zapamiętany został przez jednych, jako wciąż poszukujący nowych form wyrazu artysta oraz pedagog, który nad dydaktyzm przekładał partnerstwo. Przez innych, jako skryty i niedopuszczający do siebie ludzi rektor wrocławskiej uczelni artystycznej. W pośmiertnych wspomnieniach o Dawskim Irena Pijaczewska pisała, że jego postawę artystyczną oraz czysto ludzką najpełniej charakteryzowała otwartość oraz przenikliwa obserwacja świata.

Stanisław Dawski, „Nalot” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Nalot” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wszelkie domysły o jego życiu przed 1946 rokiem, o którym sam artysta wypowiadał się zdawkowo powodowały, że narosła wokół niego legenda przedstawiała go, jako człowieka tajemniczego i bezkompromisowego. Niepozbawionego na szczęście poczucia humoru, którego przykładem są jego pamiętnikarskie wprawki: Wymienię kilka dziedzin, z których mnie egzaminowano: egzamin na czeladnika stolarskiego, egzamin na ogrodnika, na telegrafistę, egzamin na urzędnika pocztowego, egzamin dojrzałości, egzamin kowalski, egzamin żeglarski, pływacki. Egzamin na studia jeden, drugi i trzeci itd. itp.

Stanisław Dawski, „Okno”, 1957 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Okno”, 1957 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Także dla części jego prac humor staje się elementem priorytetowym, wyswabadzającym sztukę z okowów patosu i umożliwiającym choć chwilowe przełamywanie tabu. Wyróżnia to m.in. serię surrealizujących prac z końca lat 40. ale także dużo późniejsze barwne linoryty z lat 70. znajdujące się obecnie w kolekcji warszawskiej Zachęty.

Stanisław Dawski, „Poranny spacer”, 1953 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Poranny spacer”, 1953 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach wrocławskiej ekspozycji pokazanych zostanie ponad sześćdziesiąt prac artysty, pochodzących głównie z kolekcji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, które stworzą unikatowy portret jego twórczości, ukazujący rozpiętość mediów, stylów i tematów, które zajmowały go przez cztery dekady aktywności artystycznej.

Stanisław Dawski, „Portret kobiety”, 1948 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Portret kobiety”, 1948 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mimo pionierskiej roli, jaką Dawski odegrał na gruncie lokalnej sztuki okresu tuż powojennego – był m.in. inicjatorem powołania muzeum przy wrocławskiej PWSSP, Pracowni Projektowania Form Przemysłowych, a na jego zaproszenie w latach 1959-1964 funkcję kierownika Katedry Rzeźby pełnił Xawery Dunikowski – pozostaje on dziś postacią nieco zapomnianą, a jego dorobek silnie niedowartościowany.

Stanisław Dawski, „Akt” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Akt” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fakt ten, siłą rzeczy stanowi naturalny kontekst dla ekspozycji, a dla jej organizatorów zasadniczy punkt wyjścia do przypomnienia artystycznej sylwetki Dawskiego oraz znaczącego wkładu w budowanie powojennego środowiska kulturalnego we Wrocławiu.

Stanisław Dawski, „Dryfujemy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dawski, „Dryfujemy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kurator: Mirosław Jasiński

Stanisław K. Dawski
Od 2 do 17 czerwca 2017 roku
Galeria Miejska we Wrocławiu
Wstęp wolny

Dodaj komentarz