• 2017-06-26

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017: Konfiguracje

Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Krakowskie Spotkania Artystyczne mają na celu ukazanie potencjału środowiska artystycznego Krakowa, prezentując na bardzo szeroką skalę aktualny dorobek artystów sztuk pięknych, podkreślając ich możliwości, potencjał, zakres działań i profesjonalny poziomu twórczości.

Leszek Oprządek, „Kres puszczy”, 2016, drewno, 44x65x70 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leszek Oprządek, „Kres puszczy”, 2016, drewno, 44x65x70 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wydarzenie dotyczy artystów mieszkających w Krakowie i zawodowo związanych z tym miastem, którzy działają w wybranych dziedzinach sztuki w wymiarze zarówno klasycznym, jak i interdyscyplinarnym. Lipiec 2017 roku ma być „świętem” krakowskich artystów, którzy w tym okresie zdominują całe miasto, prezentując swoją twórczość w muzeach, instytucjach kultury i prywatnych galeriach sztuki współczesnej.

Przegląd historycznie nawiązuje do dobrej tradycji „Krakowskich Spotkań” i „Rzeźby Roku”, które odbywały się w latach 60. i 70. XX wieku w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (ówczesne BWA) i Pałacu Sztuki TPSP i organizowane lub współorganizowane były przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Oprócz wymiaru czysto artystycznego przegląd ma służyć konsolidacji środowiska krakowskich twórców, wypracowaniu postaw integracyjnych i potrzeby wspólnoty działań. W aspekcie edukacyjnym służy podniesieniu świadomości artystycznej odbiorców – młodzieży szkolnej, mieszkańców Krakowa i turystów.

Piotr Twardowski, „Jeden punkt”, 2002, stal, 81x159x178 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Twardowski, „Jeden punkt”, 2002, stal, 81x159x178 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jest to projekt unikatowy, po raz pierwszy planowany w Krakowie na tak rozległą skalę. Składa się z wystaw głównych, organizowanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, oraz wystaw towarzyszących, organizowanych przez poszczególne instytucje. Wystawy główne odbędą się w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałacu Sztuki TPSP, Galerii ZPAP OK Pryzmat, Galerii Promocyjnej ASP oraz w przestrzeni miejskiej – na Plantach Krakowskich, Rynku Podgórskim i Alei Róż w Nowej Hucie.

Jacek Sroka, „Chinuropa”, 2010, 57x77 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Sroka, „Chinuropa”, 2010, 57x77 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawy towarzyszące obejmą muzea, instytucje kultury i prywatne galerie sztuki, które w tym czasie zaprezentują przygotowany przez siebie dowolny pokaz indywidualny lub zbiorowy. Będą to: Muzeum Narodowe, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Nowohuckie Centrum Kultury, Dom Polonii, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Akademia Sztuk Pięknych (Galeria ASP, Galeria R, Galeria Malarstwa, Galeria Jednej Książki), Centrum Kultury Żydowskiej, Galeria Kotłownia i Galeria GIL Politechniki Krakowskiej oraz prywatne galerie sztuki: Artemis, Raven, Floriańska 22, Gołogórski Gallery, Jan Fejkiel Gallery, Labirynt, Otwarta Pracownia, Zderzak, Szalom, Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny, Żarówka Cafe, Bar Kawowy RIO.

Mariola Wawrzusiak, „Manifestacja”, 2013, metal spawany, 192x60x65 cm, 127x100x70 cm, 98x70x130 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mariola Wawrzusiak, „Manifestacja”, 2013, metal spawany, 192x60x65 cm, 127x100x70 cm, 98x70x130 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Krakowskich Spotkaniach Artystycznych 2017: Konfiguracje. Malarstwo. Rzeźba. Rysunek weźmie udział około 300 artystów.

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz