• 2017-06-01

Marek Szala. Duch i Materia

Od 2 czerwca do 6 sierpnia 2017 roku | Zakopiańskie Centrum Kultury

W ramach jubileuszowej 20. Rocznicy Wizyty Papieża Św. Jana Pawła II w Zakopanem zaprezentowana zostanie pierwsza indywidualna wystawa Marka Szali, zawierająca dorobek 30 lat jego niezwykłej pracy twórczej. Dorobek ten związany jest z Zakopanem, miastem, które wpłynęło na biografię i drogę artystyczną autora.

Marek Szala, „Dialog” – mezzotinta barwna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Szala, „Dialog” – mezzotinta barwna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Szala ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki w roku 1986, uzyskując dyplom w pracowni miedziorytu. Jest również absolwentem wydziału rzeźby zakopiańskiej Szkoły Kenara oraz jej późniejszym wychowawcą i nauczycielem.

Zakopane to miejsce o szczególnym klimacie historycznym, intelektualnym i twórczym, ostoją chrześcijańskich wartości i enklawą wolności. To wszystko miało ogromny wpływ na jego twórczość. Odzwierciedliło się to w realizacjach takich jak projekty scenograficzne ceremonii otwarcia i zamknięcia Uniwersjady w latach 1993 i 2001, aranżacji Pawilonu Polskiego podczas Foirexpo we Francji w roku 1994 czy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w latach 1994–2007. Wszystkie te działania przekraczały artystyczny wymiar, będąc prekursorskim inicjatywami. Promowały Zakopane na arenie międzynarodowej i były potwierdzeniem jego otwartego i gościnnego charakteru.

Marek Szala, „Pracownia” – akwaforta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Szala, „Pracownia” – akwaforta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przełomową inicjatywą dla Zakopanego i dla związanego z nim artysty było jednak zaproszenie i podjęcie najdostojniejszego i najbardziej oczekiwanego gościa – Ojca Świętego Jana Pawła II. Autorska wizja ołtarza papieskiego stała się czytelnym znakiem dla milionów ludzi na całym świecie, których oczy tego jednego dnia zwrócone były na Wielką Krokiew. Po realizacji ołtarza papieskiego artysta poświęcił się całkowicie samodzielnej pracy twórczej, szczególnie sztuce sakralnej. Podejmował działania w zakresie rzeźby, grafiki, projektowania i scenografii.

Marek Szala, Z cyklu: „Szablony” – rysunek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Szala, Z cyklu: „Szablony” – rysunek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Założenie ideowe prezentowanej podczas obchodów retrospektywnej wystawy opiera się na zestawieniu dwóch biegunów procesu kreacji: pierwszej koncepcji i ostatecznej realizacji – matrycy i odbitki, szkicu i skończonej rzeźby, projektu i gotowej scenografii. Zadań często realizowanych przy udziale ciężkiego sprzętu i setek wykonawców, a czasem w samotnym wielomiesięcznym zmaganiu w pustej pracowni. Pomiędzy tymi punktami zawarta jest nieartykułowana faza procesu, który jest zawsze osobistą tajemnicą, pozostawioną wyobraźni i ciekawości widza.

Marek Szala, „ Pasja III” – drzeworyt, rysunek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Szala, „ Pasja III” – drzeworyt, rysunek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wzdłuż tak wyznaczonej osi: inspiracja – koncepcja – realizacja, usytuowane są kontrapunktowo rysunki, grafiki i „osobiste” rzeźby, intymne kameralne formy, dedykowane najbliższym i własnej niełatwej autobiografii. To one są ziarnem, początkiem, punktem odniesienia dla dużych projektów i realizacji. To w tym osobistym mikrokosmosie rozstrzygają się kwestie zasadnicze, realizowane potem w monumentalnej skali wnętrza, sceny, świątyni lub pleneru. Całość ekspozycji uzupełniona jest obszerną dokumentacją fotograficzną i filmową.

Marek Szala. Duch i Materia
Od 2 czerwca do 6 sierpnia 2017 roku
Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem
Zakopiańskie Centrum Kultury

Dodaj komentarz