• 2017-06-08

Stanisław Baj. Czarna rzeka

Od 10 czerwca do 9 lipca 2017 roku | Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Stanisław Baj urodził się w 1953 r., dzieciństwo spędził w podlaskiej wsi Dołhobrody nad Bugiem, między Włodawą a Sławatyczami, nazywanej wsią artystów. Tam skończył szkołę podstawową, potem liceum sztuk plastycznych w Zamościu.

Stanisław Baj, „Czarna rzeka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Baj, „Czarna rzeka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Baj jest absolwentem warszawskiej ASP. Początkowo myślał o rzeźbie, ale w końcu wybrał malarstwo, które studiował pod kierunkiem Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Od 1982 r., gdy jako asystent rozpoczął pracę na warszawskiej ASP, przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora, prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa, w latach 2006–2013 był prorektorem do spraw dydaktycznych. Jednocześnie kierował seminariami z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo portretowe. Obrazy Baja mają zawsze swój początek w bezpośrednim kontakcie z naturą, z malowania w plenerze. Doświadczenie nieskończonej złożoności pleneru i niesłychanej harmonii natury przynosi znakomite efekty.

Stanisław Baj, „Czarna rzeka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Baj, „Czarna rzeka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Najważniejszym składnikiem malarstwa Baja jest światło będące łącznikiem rzeczywistości realnej i mistycznej. Ono określa i nadaje kształt formom skadrowanym na płaszczyźnie obrazu. Malując rzekę za dnia, artysta skupia się nie tylko na oddaniu tafli wody, ale i nadbrzeżnej roślinności; obrazy z ostatniego cyklu artysty, z rzeką malowaną o zmierzchu (Czarna rzeka) charakteryzuje wygaszona i ciemnoszara kolorystyka. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne.

Stanisław Baj, „Czarna rzeka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Baj, „Czarna rzeka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ważny wątek twórczości Stanisława Baja stanowią także portrety. Na modeli wybiera on zwykle prostych, spracowanych ludzi, przedstawiając ich w naturalnym otoczeniu i przy codziennych czynnościach. Takimi jakimi są albo byli. To postaci z jego dzieciństwa, z domu dziadków, gdzie schodzili się sąsiedzi na pogaduchy i przysiadali na ławie pod oknem. Wśród portretów wyróżniają się te, które – po wielekroć – artysta malował swojej matce.

Malarskie myślenie Stanisława Baja wyraża tęsknotę za tym, co odeszło, za powolnym kontemplacyjnym stylem życia, uwolnionym od nadmiaru luksusu i konsumpcji.

Stanisław Baj. Czarna rzeka
Od 10 czerwca do 9 lipca 2017 roku
Wernisaż: 9 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz