• 2017-07-26

Artists in Residence: Helytovych, Isychenko, Ugay

Od 28 lipca do 18 sierpnia 2017 roku | Galeria Labirynt w Lublinie

W ramach projektu Artists in Residence prezentowane są trzy indywidualne wystawy rezydentów Galerii Labirynt, tegorocznych stypendystów programu MKiDN Gaude Polonia, pochodzących z Ukrainy – Andriy Helytovych, Igor Isychenko i Kazachstanu – Alexander Ugay.

Andriy Helytovych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andriy Helytovych (źródło: materiały prasowe organizatora)

W pracach wideo, performansach, fotografiach oraz obiektach, zrealizowanych podczas półrocznego pobytu w Lublinie, artyści podejmują problematykę związaną z archiwum, pamięcią i miejscem, inspirując się przestrzenią i historią miasta.

Andriy Helytovych. Performans w miejscu

W swoich działaniach Andriy Helytovych skupia się na tym, co jest tu i teraz – ważniejszy od efektu jest sam proces, a zapisy wideo wykonywanych przez artystę performansów są raczej dokumentacją niż dziełem sztuki. Performer poszukuje miejsc, które zainspirują go swoją historią, architekturą, specyfiką, jak np. plac Litewski, jeszcze w czasie przebudowy, czy wybieg dla psów na Czechowie. Artysta nadaje im nowe znaczenia i tworzy dodatkowe konteksty. Wystawa prezentuje zarejestrowane fragmenty performansów Helytovycha, które odbyły się podczas półrocznej rezydencji w Lublinie.

Andriy Helytovych – urodził się 1989 we Lwowie. Absolwent Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w pracowni malarstwa monumentalnego (2014). Sztuką performansu zajmuje się od 2015 roku, realizując działania, które często odbywają się w przestrzeni publicznej.

Igor Isychenko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Igor Isychenko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Igor Isychenko. Wyjście w miasto

Artysta, przebywając w Lublinie na półrocznym stypendium, skupił się na badaniu archiwalnych materiałów Galerii Labirynt oraz poznawaniu tkanki miasta. Efektem tych poszukiwań jest wystawa prezentująca wybrane zdjęcia, dokumentujące historyczne wystawy i wydarzenia, które miały miejsce w galerii, wraz z komentarzem artysty, a także prace wideo, na których Isychenko, niczym flâneur, przemierza Lublin, szukając miejsc nieoczywistych. Tworzy indywidualne archiwum pamięci, mapując miasto według własnego klucza, którym jest jego osobiste spojrzenie na otaczającą przestrzeń oraz historię, co pokazuje, że również sama dokumentacja może być postrzegana jako akt artystyczny.

Igor Isychenko – urodził się w 1986 w Kijowie, doktor geografii społeczno-ekonomicznej (2011, Instytut Geografii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), od 2011 roku – badacz i artysta. Interesuje się zależnościami pomiędzy pamięcią a wyobraźnią (w ujęciu indywidualnym i zbiorowym), a zwłaszcza sposobami, w jaki kształtują one przeszłość i przyszłość miast.

Alexander Ugay (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alexander Ugay (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alexander Ugay. Więcej niż obraz, mniej niż przedmiot

Wystawa Alexandra Ugaya stanowi próbę refleksji nad pojęciem archiwum oraz nad sposobami przechowywania pamięci, a także jej odczytywania. Artysta stworzył realizację typu site-specific, składającą się z fotografii i obiektów skrywających w sobie mechanizmy camery obscury. Inspirując się archiwum Galerii Labirynt, losami Stadionu Lublinianki, osiedlem Słowackiego oraz skrzyżowaniem ulic Lubartowskiej i Świętoduskiej, badał zależności pomiędzy obiektem i obrazem, teraźniejszością i historią, dokumentem przeszłości i jego desygnatem. Ugay proponuje koncepcję archiwum, którego percepcja łączy poznanie fenomenologiczne (zmysłowe) z rozumieniem dialektycznym (intelektualnym).

Alexander Ugay – urodził się w 1978 roku w Kyzilordzie, Kazachstanie. Absolwent Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Kazachstanie, mieszka i pracuje w Ałmatach. Interesuje go czas, w szczególności relacje pomiędzy przeszłością i przyszłością oraz ich wpływ na kształtowanie się rzeczywistości, a także pamięć indywidualna i zbiorowa.

Artists in Residence (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artists in Residence (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artists in Residence:

Andriy Helytovych. Performans w miejscu
Igor Isychenko. Wyjście w miasto
Alexander Ugay. Więcej niż obraz, mniej niż przedmiot
Od 28 lipca do 18 sierpnia 2017 roku
Wernisaż: 29 lipca 2017 roku, godz. 19.00
Galeria Labirynt w Lublinie

Dodaj komentarz