• 2017-08-07

Kromer Biecz Festival

Od 10 do 13 sierpnia 2017 roku | Bieckie Biuro Festiwalowe

Mimo swej krótkiej historii Kromer Biecz Festival zyskał rangę jednego z najważniejszych wydarzeń regionu. Pomysł prezentowania muzyki dawnej w epokowych wnętrzach, w kontekście historycznym miasta, a przede wszystkim w odwołaniu do dokonań patrona festiwalu – wybitnego polskiego dyplomaty, pisarza, historyka, autora traktatów muzycznych Marcina Kromera – spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i krytyków muzycznych. Idee te kontynuowane będą podczas tegorocznej edycji.

Robert Bachara, fot. Marcin Łuczkowski (źródło: materiały prasowe)

Robert Bachara, fot. Marcin Łuczkowski (źródło: materiały prasowe)

Festiwal uświetni aż dwoma występami renomowany zespół Micrologus, który zasłynął swymi interpretacjami wokalno-instrumentalnej muzyki średniowiecza i renesansu. Pierwszego dnia grupa wykona laudy pochodzące z XIII-wiecznego rękopisu toskańskiej Kortony Laudario di Cortona. Dzień później w programie opatrzonym tytułem Devote passioni usłyszymy muzykę religijną XIV i XV wieku z L’Aquili – repertuar, który Micrologus jako pierwszy wykonał współcześnie.

Podczas festiwalu podziwiać także będziemy wybitnego czeskiego lutnistę i teorbistę Jana Čižmářa, który w swym solowym recitalu zaprezentuje muzykę z tabulatur XV i XVI wieku. W świat niezwykłych Sonat misteryjnych (zwanych także „różańcowymi”) Heinricha Ignaza Franza von Bibera wprowadzi Robert Bachara – jeden z najbardziej obiecujących, a jednocześnie wiernych historycznym praktykom wykonawczym interpretatorów dawnego repertuaru skrzypcowego. Śpiewy z odkrywanych na nowo polskich zbiorów sióstr Klarysek (m.in. chorałowe śpiewy średniowieczne z archiwum klasztoru ss. Klarysek w Krakowie, ss. Benedyktynek w Staniątkach oraz archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu) przedstawi zespół Flores Rosarum.

Jan Cizmar (źródło: materiały prasowe)

Jan Cizmar (źródło: materiały prasowe)

Światowe arcydzieło nie bez polskiego wątku, bo napisane dla wybitnie uzdolnionego pochodzącego z Gdańska klawesynisty Johanna Gottlieba Goldberga Wariacje Goldbergowskie Johanna Sebastiana Bacha wykona pochodzący z Rzymu klawesynista Andrea Buccarella. Z baroku do renesansu, w programie zawierającym muzykę kameralną z dworu „Króla Słońce” Ludwika XIV, zabierze nas z kolei włoski wirtuoz violi da gamba Paolo Pandolfo, któremu towarzyszyć będzie znakomita polska oboistka Magdalena Karolak i wspomniany już włoski klawesynista Andrea Bucarella. Festiwal, jak klamrą, zamkną laudy – polskie i włoskie z XVI wieku – tak finał uświetni grający na instrumentach historycznych i zdobywający coraz większe uznanie polski zespół Corde Armoniche wraz z solistami: Moniką Wieczorkowską (sopran), Joanną Rot (alt) i Tomaszem Krzysicą (tenor).

Magdalena Karolak (źródło: materiały prasowe)

Magdalena Karolak (źródło: materiały prasowe)

Festiwalowi patronuje najsłynniejszy z bieczan, wybitna postać polskiego renesansu: historyk, teolog, królewski sekretarz – a także autor pionierskich traktatów muzycznych – biskup Marcin Kromer. W Bieczu odebrał podstawowe wykształcenie i sprawował probostwo. Ma tu pomnik, plac swego imienia, ulicę i muzeum.

Przestrzenią dla muzyki podczas Kromer Biecz Festival staną się takie perły architektury sakralnej, jak późnogotycka kolegiata Bożego Ciała, kościół oo. Franciszkanów, jeden z pierwszych na ziemiach polskich klasztorów reformackich oraz Muzeum „Dom z Basztą” – kamienica z 1523 roku, w której mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka; dziś można tam obejrzeć choćby wystawę instrumentów muzycznych Z przeszłości muzycznej Biecza i regionu.

Program:

10 sierpnia, Koncert inauguracyjny
Kolegiata p.w. Bożego Ciała, godz. 19.30
Wykonawcy: Micrologus
W programie: Laudario di Cortona (włoska muzyka wokalna i instrumentalna z XIII wieku)

Micrologus, fot. Massimo Damiani (źródło: materiały prasowe)

Micrologus, fot. Massimo Damiani (źródło: materiały prasowe)

11 sierpnia, Koncert główny
Kolegiata p.w. Bożego Ciała, godz. 19.30
Wykonawcy: Micrologus
W programie: Devote passioni (włoska muzyka wokalna i instrumentalna XIV/XV wieku)

11 sierpnia, Recital
Muzeum Dom z Basztą, godz. 22.30
Wykonawcy: Jan Čižmář – lutnia/teorba
W programie: Tabulatury lutniowe z XV i XVI wieku

Strony: 1 2

Dodaj komentarz