• 2017-09-11

Metamorfoza/magia w obrazie

Od 15 września do 14 października 2017 roku | Galeria Miejska we Wrocławiu

Od 15 września w murach Galerii Miejskiej we Wrocławiu będzie można obejrzeć wystawę polskiego realizmu magicznego. Metamorfoza/magia w obrazie to prezentacja kolekcji Małgorzaty i Adama Krużyckich, na których prośbę wybrani artyści stworzyli dzieła inspirowane pojęciem metamorfozy.

Maciej Wierzbicki, „Metamorfoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maciej Wierzbicki, „Metamorfoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na propozycję stworzenia obrazów inspirowanych metamorfozą odpowiedziało 48 twórców, którzy namalowali łącznie 61 dzieł. Zbiór przedstawia różnorodne spojrzenie artystów, zarówno uznanych, jak i tych początkujących. Skupia się on wokół przemiany, zmienności świata, zmienność cielesnej i duchowej formy człowieka, czyli jednego z najstarszych toposów naszej kultury. Przez swą wieloznaczność i rozpiętość jest interpretowany i opowiadany na wiele sposobów.

Warto przytoczyć tu dwóch autorów, którzy zarysowali mapę, po której dziś poruszamy się w naszym myśleniu o metamorfozie – przemianie: „Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem – życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią”. To ten, który nadał filozoficzny kształt naszemu odczuwaniu procesualności – Heraklit z Efezu. A z drugiej strony: „Gdy zaś inne stworzenia wzrok spuszczają w ziemię, człowiek otrzymał postać wyniosłą, miał nakaz patrzeć w niebo, twarz zwracać ku gwiazdom” to „Metamorfozy” Owidiusza. I tak między przemijaniem i Duchowością, Ziemią i Gwiazdami rozpięte są prezentowane na wystawie Metamorfoza dzieła. I wierzyć trzeba, że między nimi krąży dusza wielkiego polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego, którego pamięci wystawa jest dedykowana.

Dariusz Ślusarski, „Metamorfoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dariusz Ślusarski, „Metamorfoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane na wystawie prace plasują się w nurcie surrealizmu i realizmu magicznego. W kolekcji znajdują się zarówno dosłowne przedstawienia metamorfozy, a także te metaforyczne i wykorzystujące symbolikę (posługujące się motywem zegarów, odwołujące do jednej z nimf – Dafne, imaginacyjnej architektury czy iluzorycznych aniołów). W dziełach wystawy Metamorfoza będzie można zobaczyć wprowadzone w stateczny kadr malarski poruszenie i niepokój, które wzbogacają nieruchome „tu i teraz” o zapomniane „przed” i nieznane „po”.

Pozorna obiektywność malarstwa realistycznego okazuje się tu złudna i niewystarczająca z chwilą, gdy twórca uświadomi sobie nieobiektywność samej rzeczywistości, nieustanną zmienność świata wraz z towarzyszącymi mu zmianami geologicznymi, kiełkowaniem i gniciem, podzwanianiem kielni i warkotem bombowców. Dzięki uzmysłowieniu sobie wariabilizmu świata realnego, może on powoływać do istnienia fantastyczne światy malarskie, podlegające gwałtowniejszym niejako przekształceniom, pełnych przenikających się form i przejść. Natomiast widz, który odważy się na wyprawę w głąb złudnych przestrzeni dzieł wystawy Metamorfoza /  magia w obrazie ma szansę by samemu przejść metamorfozę i zacząć postrzegać świat i siebie od innej, nowej strony.

Zofia Błażko, „Metamorfoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia Błażko, „Metamorfoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Metamorfoza/magia w obrazie
Od 15 września do 14 października 2017 roku
Galeria Miejska we Wrocławiu

Dodaj komentarz