• 2017-10-26

Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej

Od 2 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku | Muzeum Narodowe w Gdańsku

Program obchodów 500-lecia Reformacji w Gdańsku obejmuje między innymi wystawę Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, której otwarcie nastąpi 31 października 2017 roku w Muzeum Narodowym w Gdańsku – w Oddziale Zielona Brama.

„Gwałtowne zamieszki”, przedstawienie tumult na tle religijnym jaki miał miejsce w Gdańsku w 1678 roku. Ze zbiorów Westpreußisches Landesmuseum w Warendorfie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Gwałtowne zamieszki”, przedstawienie tumult na tle religijnym jaki miał miejsce w Gdańsku w 1678 roku. Ze zbiorów Westpreußisches Landesmuseum w Warendorfie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pięćset lat temu, 31 października 1517 roku, ogłoszenie 95 tez przez nieznanego wcześniej szerszemu gronu mnicha Marcina Lutra zdefiniowało losy Europy i świata na kilka następnych stuleci. Dzisiaj uznaje się, że jego wystąpienie było jednym z wydarzeń, które symbolicznie kończą okres średniowiecza i rozpoczynają nowożytność. Do Gdańska, ówcześnie jednego z największych miast w tej części Europy, słowa Lutra dotarły bardzo szybko i znalazły swoich zwolenników. Ośrodek przyjął protestanckie ideały, które były wyznawane przez większość gdańszczan aż do 1945 roku.

Jako że wystąpienie Lutra miało niebagatelny wpływ na dzieje nowożytnego miasta, Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz z PAN Biblioteką Gdańską, Archiwum Państwowym w Gdańsku i z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska postanowiło przygotować wystawę poświęconą temu zagadnieniu, bardzo ważnemu dla gdańskiej społeczności w przeszłości, ale również i dzisiaj. Na wystawie w Oddziale Zielonej Bramy zostaną zaprezentowane obiekty nie tylko z wymienionych instytucji, ale również z innych krajowych i zagranicznych kolekcji.

„Protestancki kielich” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Protestancki kielich” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przyjęta koncepcja wystawy ma pokazać, jak bardzo dramatyczne były ówczesne wydarzenia religijne. Nurt reformacji został przecież poprzedzony zaistniałym na przełomie XV i XVI wieku kryzysem światopoglądowym, który to czas na naszej ekspozycji ilustruje między innymi drzeworyt Albrechta Dürera Ladacznica babilońska. W części dotyczącej Marcina Lutra z pewnością gratką dla zwiedzających będzie jego autentyczny autograf oraz korespondencja reformatora z gdańską Radą Miejską.

Ideały protestanckie były obecne w życiu codziennym gdańszczan, ich kulturze, tworzonej sztuce. I tak wśród eksponatów znajdą się między innymi piaskowy zegar, którym odmierzano czas w kościele, oraz tkaniny pochodzące z pochówków w gdańskim kościele św. Trójcy. Te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie ze względu na swoją unikatowość. Nasza wystawa podejmuje również jakże ważny także w dzisiejszych czasach temat tolerancji i nietolerancji dotykający różne wyznania chrześcijańskie w Gdańsku.

Lucas Cranach, „Portret Marcina Lutra”. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. Wilczyński Krzysztof/Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lucas Cranach, „Portret Marcina Lutra”. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. Wilczyński Krzysztof/Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa przybliży zwiedzającym tematykę religijną dawnego Gdańska, jakże odmienną od czasów dzisiejszych.

Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra
Termin: od 2 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
Wernisaż: 31 października o godzinie 14.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Zielona Brama

Dodaj komentarz