• 2017-10-11

Modernizm udomowiony

Od 13 października 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku | Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Tytuł wystawy – Modernizm udomowiony (jako wolny przekład angielskiego localized modernism) – jest próbą wyznaczenia dla przedstawianych prac wspólnego mianownika i umiejscowienia ich w szerszym kontekście procesów, jakim podlega współczesna architektura. Jest to termin znaczeniowo bardzo bliski koncepcji regionalizmu krytycznego Kennetha Framptona, łączącej globalne procesy modernizacyjne z lokalną tradycją i kulturą. Jest to zarazem termin zwracający uwagę na dużą elastyczność modernistycznej tradycji architektonicznej, na podstawie której architekci, operując uproszczoną formą modernistyczną, starają się odejść od modernistycznej ortodoksji w stronę honorującą lokalność i materialność architektury. Jest to jednocześnie architektura zdyscyplinowana formalnie, choć nie zawsze wolna od ekspresjonizmu, często wyrafinowana konstrukcyjnie – niemniej nieunikająca też nawiązania do skali i tradycji miejsca, zwłaszcza w projektach obiektów i przestrzeni publicznych.

Projekt: Scena Leśna, Studio: META-Project (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt: Scena Leśna, Studio: META-Project (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mam nadzieję, że zaprezentowana wystawa spotka się z zainteresowaniem ze strony polskiej publiczności i być może odsłoni pewne podobieństwa w zakresie architektonicznych tendencji w obu krajach. Rzecz jasna w Polsce ani skala, ani prędkość zmian po roku 1989 oraz wiążących się z tym architektonicznych i urbanistycznych przekształceń nie uprawniają do porównania ich z tym, co zachodzi w Chinach. Jednak pewne procesy mogą iść w podobnym kierunku. I u nas po okresie bezplanowej ekspansji przestrzeni miejskich i podmiejskich zauważyć można pojawiającą się refleksję i tendencję do zachowania większej ostrożności planistycznej w miastach, także do promowania projektów publicznych kulturotwórczych, oraz wzrost dbałości o przestrzenie publiczne. Życzeniem kuratorów byłoby, aby niniejsza wystawa ukazała architektoniczne problemy i propozycje ich rozwiązywania w sposób na tyle interesujący, by zostały one w Polsce zauważone i stały się inspirującym przykładem nowoczesnej i eksperymentalnej architektury chińskiej, świadomej swojego miejsca we współczesnym świecie, jak również swojego dziedzictwa.

Tekst: Krzysztof Ingarden, kurator wystawy

Projekt: Muzeum Jixi, Studio: Atelier Li Xinggang, China Architecture Design Group (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt: Muzeum Jixi, Studio: Atelier Li Xinggang, China Architecture Design Group (źródło: materiały prasowe organizatora)

Modernizm udomowiony. Współczesna architektura chińska
Od 13 października 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

 

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR