• 2017-10-31

Początki elektryfikacji polskich miast

Od 8 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Na program wydarzeń złożą się dwie części:

Część 1.
III Międzynarodowa Konferencja poświęcona prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i Jego pracom naukowym Historia i pamięć

Godz. 8.15 – Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w intencji Włodzimierza Krukowskiego.
Godz. 9.00 – rejestracja uczestników

Sesja 1
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji, powitanie
10.10 – 10.15 Wystąpienie Prezesa SEP – Piotra Szymczaka
10.15 – 10.25 Wręczenie odznaczeń.
10.25 –10.30 Pamięć o prof. W. Krukowskim – historia poświęconych mu konferencji.
10.30 – 10.45 Sylwetka prof. W. KrukowskiegoI cz. I – P. Sadłowski
– okres do roku 1930 (niemiecki)
– współpraca z GUM od 1920 r.
10.45 – 11.00 Sylwetka prof. W. Krukowskiego cz. II – P. Rataj
– okres po roku 1930 (lwowski)
– Politechnika Lwowska Katedra pomiarów elektrycznych;
– uczniowie i współpracownicy
10.00 – 11.20 Film Zniszczyć elity i słowo wstępne J Hickiewicz
11.20 – 11.30 Prezentacja szkoły im. W. Krukowskiego w Nowej Soli.
11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

Zdjęcie z laboratorium elektrotechnicznego prof. Włodzimierza Krukowskiego na Politechnice Lwowskiej, archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich (źródło: materiały prasowe)

Zdjęcie z laboratorium elektrotechnicznego prof. Włodzimierza Krukowskiego na Politechnice Lwowskiej, archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich (źródło: materiały prasowe)

Sesja 2
11.50 – 12.05 Historia liczników i liczniki Krukowskiego – Andrzej Przytulski
12.05 – 12.20 Kontynuacja działalności prof. Krukowskiego na Ukrainie – Orest Iwachiw – Politechnika Lwowska
12.20 – 12.50 Kontynuacja działalności prof. Krukowskiego w Polsce – w Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Rzeszowskiej i Politechnice Śląskiej.
12.50 – 13.00 Pamięć o prof. W. Krukowskim – wyjazdy do Lwowa 2012, 2013, 2016

Sesja 3
13.00 – 13.20 Referaty naukowe o początkach elektryfikacji Polski
– Elektrownia Miejska w Częstochowie i oświetlenie miasta – Andrzej Gąsiorski
– Pierwsza elektrownia trójfazowa w Warszawie, jej twórca Marian Lutosławski (1871-1918), organizator Zjazdu Techników Polaków w Rosji w 1917 roku – Jerzy Hickiewicz
13.20 Zakończenie części 1.
13.20 – 14.00 Przerwa obiadowa

Część 2.
Wystawa i konferencja Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901–1956

14.00 – 14.10 Przywitanie gości
14.10 – 14.20 Otwarcie wystawy i konferencji naukowej przez Adama Struzika
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
14.20 – 14.40 Początki elektryfikacji miast w Królestwie Polskim – Elektrownia Miejska w Radomiu – mgr. Tomasz Staniszewski
14.40 – 14.50 Odsłonięcie tablicy pamiątkowe poświęconej pierwszym dyrektorom Elektrowni Miejskiej w Radomiu, dyr. Witoldowi Idźkowskiemu, dyr. Franciszkowi Bilekowi, dyr. Aleksandrowi Chądzyńskiemu.
14.50 – 15.10 Wystąpienie honorowych gości.
15.00 – 16.00 Zwiedzanie wystawy przez zaproszonych gości
16.00  Bankiet

Wnętrze jednej z elektrowni z okresu carskiej Rosji z pocz. XX w. (źródło: materiały prasowe)

Wnętrze jednej z elektrowni z okresu carskiej Rosji z pocz. XX w. (źródło: materiały prasowe)

III Międzynarodowa Konferencja poświęcona prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i Jego pracom naukowym Historia i pamięć
8 listopada o godzinie 10.00
Początki elektryfikacji polskich miast. Elektrownia Miejska w Radomiu 1901–1956
Termin: od 8 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
Wernisaż: 8 listopada o godzinie 15.00
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Dodaj komentarz