• 2017-11-13

Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm

Od 1 grudnia 2017 roku do 8 kwietnia 2018 roku | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Wystawa Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm będzie obszerną prezentacją osiągnięć lwowskich architektów na tle innych dziedzin życia kulturalnego w mieście. Opracowana na podstawie kolekcji publicznych i prywatnych z Polski i Ukrainy jest wielowymiarowym portretem modernistycznego miasta i podkreśla rolę Lwowa jako centrum nowoczesności w czasach II Rzeczypospolitej.

Wawrzyniec Dayczak, projekt Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego przy ul. Sakramentek, widok perspektywiczny, 1934–1938, flamaster i tusz na kalce technicznej, 40,5 x 53,5 cm, ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wawrzyniec Dayczak, projekt Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego przy ul. Sakramentek, widok perspektywiczny, 1934–1938, flamaster i tusz na kalce technicznej, 40,5 x 53,5 cm, ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł wystawy – zwyczajny dzień 24 czerwca 1937 roku – sugeruje, iż chodzi o pokazanie zbiorczego obrazu codzienności, kiedy nie wydarzyło się nic szczególnego, a jednocześnie działo się wszystko, co najbardziej istotne. Tak właśnie postrzegane jest międzywojnie – jak jeden obraz z masą potężnych antagonizmów wewnątrz. Z jednej strony silna lokalna tradycja, z drugiej awangardowa abstrakcja, a z trzeciej racjonalna forma i funkcja. I przede wszystkim – jak pisały lwowskie „Sygnały” w 1934 roku – był to obraz „ogólnego zamętu światowego w pięciominutowym antrakcie przed nieuniknionym”.

Na wystawie pokazane będą modele ważniejszych gmachów modernistycznych, a także oryginalne projekty z polskich kolekcji (zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu, Obiekty ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, projekty z Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie oraz ze zbiorów prywatnych). Zaprezentowane będą również obrazy i grafiki reprezentujące sztukę Lwowa tych lat, a także fotografie z epoki, dokumenty filmowe, pocztówki i plakaty.

Nasz polski modernizm jest czymś tak oderwanym od życia, iż grozi mu już w chwili urodzin uwiąd starczy – pisał w 1927 roku Witold Minkiewicz, jeden z czołowych lwowskich modernistów.

Lata II Rzeczypospolitej przyniosły nowe możliwości rozwojowe, które zostały konsekwentnie wykorzystane na rzecz budowy nowoczesnego miasta o ważnej pozycji w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki nim rozwijała się także architektura modernistyczna we Lwowie, której wartość i znaczenie są nie do przecenienia.

Wawrzyniec Dayczak, projekt kiosku Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, widok perspektywiczny, lata 30. XX wieku, ołówek i węgiel na kalce technicznej, 34 x 36 cm, ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wawrzyniec Dayczak, projekt kiosku Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, widok perspektywiczny, lata 30. XX wieku, ołówek i węgiel na kalce technicznej, 34 x 36 cm, ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa pokazana po raz pierwszy w Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zostanie zmodyfikowana i poszerzona na potrzeby krakowskiej prezentacji. Wystawie towarzyszył będzie specjalnie przygotowany album Lwów wobec nowoczesności.

Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm
Kuratorzy wystawy: prof. Andrzej Szczerski, dr Żanna Komar
Od 1 grudnia 2017 roku do 8 kwietnia 2018 roku
Wernisaż: 30 listopada o godzinie 18.00
Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz