• 2017-12-15

Agnieszka Błędowska. Rozproszone strategie

Od 16 do 30 grudnia 2017 roku | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wystawa Rozproszone strategie Agnieszki Błędowskiej w :Skali inspirowana jest formami wizualnymi wynikającymi z narracji wybranych mechanik gier, dla których kontekstem są wydarzenia aktualne. Zagrożenia, niewiadoma, rozgrywająca się wielopoziomowo próba wyjścia z kryzysu, poszukiwanie rozwiązań, strategii przetrwania.

Agnieszka Błędowska, „Skoczki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Błędowska, „Skoczki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artystka stawia pytanie: czy rzeczy, obiekty, zróżnicowane hybrydy – powiązane w sieci, poplątane, pozostające w ciągłej wymianie z ludźmi i codziennymi, nieprzewidywalnymi wydarzeniami, stają się graczami, uczestnikami podmiotowego działania?

Zaproszenie do gry pada z konkretnych powodów. Możesz zmierzyć się z grą, znaleźć się przeciwko grze. Jak pisze Agnieszka Błędowska:

Gry planszowe i mechaniki gier pełne są nawiązań i transpozycji. Związków z realnością, z życiem codziennym, z aktualnością wydarzeń, podobieństw w odniesieniu do relacji społecznych. Umożliwiają interakcje. Jakkolwiek gra ze swej natury jest czymś odrębnym i wewnętrznie zorganizowanym, odległym od prawdziwego życia, oddzielonym od normalności.

Przez czas i miejsce – gry jako „tymczasowe światy w świecie zwyczajnym, służące wykonaniu zamkniętej w sobie czynności” mają jasną strukturę i rządzą się własnymi regułami. To reguły tworzą porządek (Johan Huizinga, Homo ludens). Teleporterem do gry stają się jej fizyczne atrybuty i rekwizyty.

Agnieszka Błędowska, „Nie mapy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Błędowska, „Nie mapy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niezwykłość zapewnia narracja, rodzaj umowy między twórcami historii a jej uczestnikami. Działania podejmowane przez każdego z uczestników gry mają wpływ na pozostałych. Uczestnicy grając współzależą społecznie, chociaż ich strategie celują indywidualnie w jak najlepszy wynik. Istnieją mechanizmy wciągające gracza w świat gry i podtrzymujące jego zainteresowanie. Jest wypłata/nagroda: zainteresowanie, zaangażowanie, rywalizacja, satysfakcja, czasem pieniądze.

Wynikowi gry zwykle przypisuje się pewną wartość liczbową, często są to punkty, podliczenia. Gracz kolekcjonuje, a poszczególne trofea jako części większej całości mają odpowiednio większą wartość. Status, osiągnięcia, poczucie wspólnoty, współzawodnictwo, zagrożenie i niechęć do straty, te wszystkie elementy odnajdujemy w grze. Gra to wspólnota, grupa, drużyny, strategie i sojusze – z indywidualnym zyskiem – Agnieszka Błędowska.

Agnieszka Błędowska, „Dywany” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Błędowska, „Dywany” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Błędowska. Rozproszone strategie
Od 16 do 30 grudnia 2017 roku
Wernisaż: 15 grudnia 2017 roku, godz. 19.00
Galeria :Skala w Poznaniu

Dodaj komentarz