• 2017-12-18

Miasto, którego nie widać

Od 19 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku | Galeria Labirynt w Lublinie

We wtorek, 19 grudnia w Galerii Labirynt odbędzie się otwarcie niecodziennej wystawy, będącej opowieścią na temat Miasta, którego nie widać, stworzonej przez osoby niewidome i słabowidzące. Prezentacja obejmuje rysunki, rzeźby, książkę dotykową i fotografie wykonane przy użyciu aparatów analogowych. Ekspozycja jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Pracom towarzyszą opisy w brajlu i audiodeskrypcja „na żywo”.

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytułowe miasto to Lublin, pokazany z perspektywy niewidomych i słabowidzących. Eksponowane prace powstawały w trakcie półrocznego projektu edukacyjno-artystycznego Magdaleny Szubielskiej – osoby niewidome i słabowidzące poznawały sztukę wizualną za pośrednictwem innych zmysłów. Warsztatom towarzyszyły opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej i o historii miasta.

Pozawzrokowe bodźce przetworzone przez wyobraźnię uczestniczek i uczestników warsztatów tworzą wyjątkowy obraz przestrzeni miejskiej. Liczą się faktury, kształty, opowieści i historie, które wypełniają to, czego „nie widać”.

Projekt ma charakter działania zaangażowanego społecznie. Jego celem jest przełamywanie stereotypu osób z niepełnosprawnościami (w tym przypadku – osób z niepełnosprawnością wzroku) jako pasywnych i niezdolnych do podejmowania działań twórczych, a także osób niewidomych jako niezdolnych do odbioru i tworzenia sztuk wizualnych. W ramach projektu przygotowano adaptacje (tyflografiki i materiały tekstowe w brajlu) wybranych eksponatów zgromadzonych w lubelskich muzeach oraz przykładów sztuki współczesnej obecnej w przestrzeni publicznej. Uczestnicy projektu brali udział w cyklu zajęć edukacyjno-artystycznych, których przedmiotem był obszar sztuk wizualnych i przestrzeń miasta Lublina. Zaproponowano im oprowadzanie po miejskich zabytkach, spacery szlakiem dostępnych w przestrzeni publicznej dzieł współczesnych artystów wizualnych, zwiedzanie muzeów, spotkania z artystami wizualnymi, warsztaty plastyczne (w zakresie fotografii, rysunku, rzeźby, dotykowej książki obrazkowej) i spotkania z lubelskimi artystami wizualnymi.

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt współtworzyli: Magdalena Franczak, Radosław Bułtowicz, Ludomir Franczak, Ewa Niestorowicz, Monika Zadurska-Bielak, Ewa Kożuszek, Agata Sztorc, Emilia Lipa, Bogusław Marek, Marcin Matys, Małgorzata Surmacz, Anna Syta. Poza Galerią Labirynt instytucjami zaangażowanymi w projekt były: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL, Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum KUL.

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do zwiedzania zaproszone są także osoby zainteresowane miastem i przestrzenią miejską (zwłaszcza w kontekście funkcjonowania w niej grup osób z niepełnosprawnościami) oraz te, które chciałyby spojrzeć na miasto nieco inaczej, skupiając się na doznaniach pozawzrokowych. Zwiedzający będą mieli okazję poznać perspektywę osób z niepełnosprawnościami wzroku, wejść w ich skórę: zamknąć oczy, „zobaczyć” wystawę dzięki zmysłowi dotyku, a potem po otwarciu oczu weryfikować swoje wyobrażenia.

Wystawa stanowi podsumowanie półrocznego projektu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Magdalenę Szubielską we współpracy z lubelskim środowiskiem artystów wizualnych, tyflopedagogów, edukatorów i kustoszy muzeów. Materiały w brajlu przygotowało Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL.

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Miasto, którego nie widać”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miasto, którego nie widać
Od 19 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku
Galeria Labirynt w Lublinie

Dodaj komentarz