• 2018-01-23

Globalna kontrola i cenzura

Od 26 stycznia do 1 marca 2018 roku | Galeria Arsenał w Białymstoku

Wiedza to władza. Tę zaś dzierżą przede wszystkim ci, którzy kontrolują przepływ informacji. Dotyczy to zwłaszcza kultury cyfrowej, gdyż wszelka znajdująca się w globalnej sieci internetowej informacja może zostać zmanipulowana w sposób niekontrolowany.

Hasan Elahi, „Stelae”, instalacja lightbox, 2015, dzięki uprzejmości ZKM Karlsruhe, fot. A. Serexhe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hasan Elahi, „Stelae”, instalacja lightbox, 2015, dzięki uprzejmości ZKM Karlsruhe, fot. A. Serexhe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przez długi czas możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych budziła nadzieje na nowe formy demokratycznego uczestnictwa, ostatnio jednak nadużywa się ich jako doskonałego instrumentu do inwigilacji milionów ludzi. Państwa demokratyczne od dawna już uzurpują sobie prawo do szpiegowania nawet własnych „przyjaciół” na wszelkich możliwych polach: militarnym, gospodarczym czy społecznym oraz na wszystkich poziomach – pod lupą są bowiem zarówno rządy, instytucje, organizacje pozarządowe, jak i pojedynczy obywatele.

Prócz prowadzonej na masową skalę analizy metadanych komunikacyjnych, jak również masowego dostępu do danych osobowych mamy też do czynienia z nasileniem się mniej lub bardziej jawnej cenzury, która przyjmuje formę manipulacji lub uciszania. Gdy wzbudzanie strachu nie wystarczy, istnieje całe spektrum metod utajniania informacji: od utrudniania publikacji artykułów po porwania i zabójstwa dziennikarzy. Bycie zdanym na łaskę wszechpotężnej władzy kontroli i cenzury stało się conditio humana naszych czasów. Dziś znaczna część opinii publicznej poddała się w obliczu powszechnej inwigilacji – tak państwowej, jak i komercyjnej.

Marca Lee, „Ja”, interaktywna instalacja sieciowa, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marca Lee, „Ja”, interaktywna instalacja sieciowa, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Globalna kontrola i cenzura (Global Control and Cenzorship) powstała dzięki ZKM Karlsruhe (Zentrum für Kunst und Medien – Centrum Sztuki i Mediów w Karlsruhe), współpracującym z licznymi naukowcami, dziennikarzami, aktywistami i artystami z około dwudziestu krajów na całym świecie, jak również przy wsparciu ekspertów i organizacji, takich jak: German PEN Center, Chaos Computer Club czy Reporterzy bez Granic, oraz platform cyfrowych, m.in.: netzpolitik.org, digitalcourage.de, WikiLeaks i in. Wystawa ma na celu poszerzenie przestrzeni debaty na temat wszechobecnej inwigilacji i metod cenzury, co jest palącą kwestią nie tylko wobec nowych doniesień medialnych, ale też z powodu narastających trudności w śledzeniu podobnych praktyk.

Bernhard Serexhe, ZKM Karlsruhe (tłumaczenie: Rafał Kuczyński)

Artyści: Hamra Abbas, Selma Alaçam, Halil Altındere, Daniel G. Andújar, Osman, Bozkurt, James Bridle, Alice Cavoukdjian dite Galli, Michael Grudziecki, KIT – KASTEL, Fréderik Krauke, Marc Lee, Virginia Mastrogiannaki, Erik Mátrai, Chris Oakley, Ruben Pater, Dan Perjovschi, Ma Qiusha, R.E.P., Oliver Ressler, Bernhard Serexhe, Christian Sievers, Kota Takeuchi, Wilko Thiele, Ivar Veermäe, Alex Wenger & Max-Gerd Retzlaff,
Kuratorzy: Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás

Dan Perjovschi, „Rysunki”, 1995–2015, dzięki uprzejmości ZKM Karlsruhe, fot. A. Serexhe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dan Perjovschi, „Rysunki”, 1995–2015, dzięki uprzejmości ZKM Karlsruhe, fot. A. Serexhe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Globalna kontrola i cenzura
Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
Organizatorzy: ZKM – Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Goethe-Institut
Współorganizator: Galeria Arsenał
Od 26 stycznia do 1 marca 2018 roku
Otwarcie: 26 stycznia 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz