• 2018-01-29

Próba 3. Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych

Od 2 lutego do 3 marca 2018 roku | Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Trzecia edycja konkursu Próba 3 organizowanego przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu odpowiada na nadal niezwykle aktualną potrzebę twórczą, dla której celem jest sztuka odkrywania, poznawania i kreowania nowych światów przy ciągłej konfrontacji i stałym wysiłku intelektualnym.

Ludmiła Kaczmarek, „AVANT-garde” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ludmiła Kaczmarek, „AVANT-garde” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Świat sztuki to niebezpieczna wyprawa wyobraźni w stronę niewymiernego, niestabilnego i pulsującego świata, którego jesteśmy częścią. Oswajanie wyobraźni z niezrównoważonym, zmiennym rytmem dramatycznych konfliktów i monotonnych powtórzeń odbywa się poprzez otwartość na relatywizm postrzegania przestrzeni, czasu, granic, skali i znaczenia mikro-historii. Pozwala to także na podejmowanie prób zamiany języka umownych symboli na sugestywną wymowę autonomicznych form i znaków, zamianę statycznych opisów (…) na doświadczenie dynamicznego spektaklu. Relatywizm i ryzyko – prowokując wyobraźnię – domagają się wciąż nowych, precyzyjnych decyzji, rozwiązań i ustaleń, wymagają stałej konfrontacji, stałego wysiłku intelektualnego, nie powalają na stan samozadowolenia czy zagapienia…

(Jan Tarasin – fragmenty z esejów zawartych w Zeszytach (1974-1982])

Max Planck przekonywał, że „eksperyment jest swojego rodzaju pytaniem, jakie teoria zadaje naturze”. Tak dzieje sie w nauce lecz w świecie sztuki, może on być niekontrolowany, unikatowy i jednostkowy, bezprecedensowy i niezwykły, może wnosić coś swoistego, rzadko spotykanego i wymykać się wszelkim opisom, klasyfikacjom, regułom. Nie musi być w pełni obserwowalny. W świecie sztuki może być wyjątkiem, którego nie trzeba lub nie można powtarzać, ale bez którego obraz świata pozostanie niepełny…

Izabela Łęska, „Spacery subiektywne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Izabela Łęska, „Spacery subiektywne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych „Próba 3” ogłoszonego wiosną 2017 roku artyści mogli zgłosić 1 pracę lub 1 projekt interdyscyplinarny, wieloelementowy, bez ograniczeń dotyczących warsztatu czy dyscypliny. Istniała również możliwość zgłoszenia projektu przeznaczonego do prezentacji w przestrzeni publicznej. Ostatecznie do konkursu napłynęło 88 autorskich zgłoszeń, zawierających blisko 500 prac, z Polski, Niemiec, Rosji, USA. Jury w składzie: prof. Jarosław Kozłowski – przewodniczący jury, prof. Katarzyna Józefowicz, prof. Szymon Wróbel, Jakub Tarasin oraz dr Joanna Dudek – dyrektorka, dokonało wyboru prac.

Wystawa jest zestawieniem starannie wyselekcjonowanych prac interdyscyplinarnych  oraz wykonanych w tradycyjnym warsztacie podejmujących ryzyko, ingerencję lub zbiór działań o charakterze eksperymentu. Na wystawę zakwalifikowano ostatecznie 13 projektów. Wydarzeniu towarzyszy katalog zawierający teksty artystów oraz niezwykle interesujący tekst profesora Szymona Wróbla zatytułowany Zwrot postkrytyczny. W stronę sztuki technokapitalizmu,który powstał po wyłonieniu laureatek nagród. Autor sytuuje ich wybory artystyczne w szerokim kontekście mechanizmów świata sztuki, stawiając diagnozę zaskakującą i polemiczną. Czy ten wizjonerski obraz sztuki technokapitalizmu jest już recypowany, zależy prawdopodobnie od odwagi czytającego…, ale nie sposób odmówić mu przejmującej wnikliwości.

Anna Palusińska, „Tożsamości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Palusińska, „Tożsamości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrody:

Grand Prix – nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza oraz 10 000 zł otrzymała Ludmiła Kaczmarek za pracę AVANT_garde. Jury nagrodę przyznało za nawiązanie do najważniejszych tradycji polskiej awangardy i twórczą interpretację sztuki Władysława Strzemińskiego.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza i 5 000 zł otrzymała Anna Palusińska za pracę Tożsamości. Uzasadnienie werdyktu: za próbę przemyślenia pamięci po Shoah, wyrażonej bez zniekształcenia obrazu przeszłości i oddania sprawiedliwości anonimowym ofiarom, którym historia usiłowała odebrać prawo do żałoby.

Nagrodę Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, 2 000 zł oraz wystawę indywidualną przyznano Izabeli Łęskiej za pracę Spacery subiektywne. Werdykt uzasadniono innowacyjnym użyciem nowych technologii w celu przemyślenia naszej obecności w publicznej przestrzeni miejskiej.

Nagrodę Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu (wystawę w przestrzeni uczelni) przyznano ex-aequo Sylwii Jakubowskiej-Szycik za pracę Kingsize/Przeobrażenie i Agnieszce Mastalerz za pracę Bez tytułu (Remote control) cykl Termogramy, 2017.

Sylwia Jakubowska, „Kingsize. Przeobrażenie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwia Jakubowska, „Kingsize. Przeobrażenie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści: Dmitrij Buławka-Fankidejski, Sylwia Jakubowska-Szycik, Ludmiła Kaczmarek, Michał Knychaus, Kamila Kornaga, Szymon Kula, Izabela Łęska, Małgorzata Łuczyna i Jacek Złoczowski, Agnieszka Mastalerz, Anna Palusińska, Anna Szmidt, Weronika Teplicka, Jakub Wawrzak

Wystawa laureatów i finalistów Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych „Próba 3”
Organizator: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Miasto Kalisz
Wernisaż: 9 lutego 2018 roku, godz. 19.00
Od 2 lutego do 3 marca 2018 roku
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Dodaj komentarz