Paderewski

Od 17 lutego do 20 maja 2018 roku | Muzeum Narodowe w Warszawie

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Warszawie rozpocznie wystawą kolekcji otrzymanej w darze od Ignacego Jana Paderewskiego – pianisty, kompozytora i ambasadora polskiej niepodległości. Ekspozycja ukaże nie tylko dokonania wybitnego wirtuoza i polityka, ale również mniej znane oblicze człowieka oddanego rodzinie, przyjaciela artystów i miłośnika sztuki Dalekiego Wschodu. Będzie to pierwsza tak szeroka prezentacja daru przekazanego przez Paderewskiego Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Leon Kaufmann (Kamir) (1872–1933), „Zebranie członków Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, w Vevey w Szwajcarii”, po 1916, pastel, papier na płótnie, 114 x 180 cm, fot. Krzysztof Wilczyński, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Leon Kaufmann (Kamir) (1872–1933), „Zebranie członków Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, w Vevey w Szwajcarii”, po 1916, pastel, papier na płótnie, 114 x 180 cm, fot. Krzysztof Wilczyński, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Prezentowane przedmioty w większości pochodzą ze szwajcarskiej rezydencji Paderewskiego Riond-Bosson, nieopodal Jeziora Genewskiego. W pierwszej części ekspozycji poświęconej muzycznemu światu artysty zobaczyć będzie można m.in. fortepian stworzony dla niego przez firmę Steinway & Sons czy zdjęcie szesnastotysięcznej widowni w nowojorskim Madison Square Garden, które oddaje atmosferę porywającego koncertu z 1932 roku.

Dalsze części wystawy ukażą Paderewskiego jako gwiazdę światowej sławy oraz będą poświęcone jego licznym podróżom. Wielu arystokratów, dyplomatów, polityków i artystów darzyło kompozytora szczerą przyjaźnią, o czym świadczą portrety z dedykacjami, dyplomy honorowe, pamiątki z podróży oraz zdjęcie królowej Wiktorii z autografem.

Hans Schliessmann, „Ignacy Jan Paderewski przy fortepianie”, ok. 1899, tusz, karton, 33 x 31 cm, fot. Jan Ligier, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Hans Schliessmann, „Ignacy Jan Paderewski przy fortepianie”, ok. 1899, tusz, karton, 33 x 31 cm, fot. Jan Ligier, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Na wystawie znajdą się również dzieła, które wręczali Paderewskiemu wielcy artyści tamtych czasów, a wśród nich m.in. tryptyk Muzyka Jacka Malczewskiego, grafiki Leona Wyczółkowskiego, obrazy Henryka Siemiradzkiego czy portret Lawrence’a Alma-Tademy. Po raz pierwszy zaprezentowanych zostanie 47 prac, składających się na tekę rysunków i grafik twórców związanych z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych m.in. Edwarda Okunia, Jana Zamoyskiego i Wojciecha Kossaka, którzy w roku 1930 ofiarowali je w hołdzie Paderewskiemu.

Arnold Genthe, „Portret Ignacego Jana i Heleny Paderewskich”, Nowy Jork, po 1911, odbitka fotograficzna, 18,3 x 20,4 cm, fot. Zbigniew Doliński, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Arnold Genthe, „Portret Ignacego Jana i Heleny Paderewskich”, Nowy Jork, po 1911, odbitka fotograficzna, 18,3 x 20,4 cm, fot. Zbigniew Doliński, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Kolejna część wystawy poświęcona będzie życiu rodzinnemu Paderewskiego. Zdjęcia przedstawiające m.in. ukochaną rezydencję Paderewskich Riond-Bosson oraz fotografie członków rodziny, m.in. przedwcześnie zmarłych: żony Antoniny Korsakówny i syna Alfreda, oraz drugiej żony Heleny, uzupełnią liczne pamiątki, m.in. akcesoria do palenia ukazujące słabość pianisty do tytoniu oraz przedmioty związane z oryginalną pasją jego małżonki: hodowlą kur ozdobnych.

Willa Ignacego Jana Paderewskiego w Riond-Bosson w Szwajcarii, ok. 1900, odbitka fotograficzna, 16,7 x 22 cm, fot. Zbigniew Doliński, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Willa Ignacego Jana Paderewskiego w Riond-Bosson w Szwajcarii, ok. 1900, odbitka fotograficzna, 16,7 x 22 cm, fot. Zbigniew Doliński, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Wyjątkową część ekspozycji stanowi bogata kolekcja sztuki dalekowschodniej. Paderewski, który z zamiłowaniem oddawał się tej modnej wówczas pasji, zgromadził kilkaset obiektów, które zdobiły wnętrza jego willi Riond-Bosson. Wśród nich są misternie wykonane chińskie i japońskie naczynia z porcelany i brązu, a także wyroby z laki, kamienia, kości i szkła.

Charles Giron, „Portret Ignacego Jana Paderewskiego”, 1907, olej, płótno, 119,5 x 92 cm, fot. Piotr Ligier, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Charles Giron, „Portret Ignacego Jana Paderewskiego”, 1907, olej, płótno, 119,5 x 92 cm, fot. Piotr Ligier, Muzeum Narodowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

W ostatniej sali Paderewski zostanie przedstawiony jako mąż stanu, który przez całe życie angażował się w działalność polityczną i społeczną. Wśród obiektów dokumentujących jego zaangażowanie w sprawy publiczne znalazły m.in. rysunki, obrazy, fotografie i medale.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz