• 2018-03-06

Kolekcja sfragistyczna barona Hugona von Saurma-Jeltscha

Od 6 marca do 29 lipca 2018 roku | Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Na wystawie zaprezentowane zostaną pieczęcie pochodzące ze śląskiej kolekcji barona Hugona von Saurma-Jeltscha (1837–1896), która pod koniec XIX w. była drugą co do wielkości kolekcją w zbiorach sfragistycznych Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu.

Pierwsza ogólnomiejska pieczęć Jawora z ok. 1300 roku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pierwsza ogólnomiejska pieczęć Jawora z ok. 1300 roku (źródło: materiały prasowe organizatora)

W jej skład wchodziły pieczęcie miejskie, książęce, biskupie oraz pozostałe kościelne. Ciekawostką jest, że wszystkie pieczęcie woskowe, papierowe, lakowe oraz odlewy gipsowe oznaczone zostały skrótem inicjałowym G.d.H.v.S. (Geschenk des Hugo von Saurma) informującym o darowiźnie barona, który od roku 1872 był członkiem zarządu Towarzystwa Muzeum.

Prezentowana ekspozycja oparta została na najciekawszej i jednocześnie reprezentatywnej części kolekcji, w jej skład wchodzi 17 pieczęci woskowych, 7 pieczęci papierowych i kilkadziesiąt lakowych odcisków pieczęci miejskich i kościelnych.

Wrocławska pieczęć sekretna, odcisk z 1401 roku wykonany tłokiem z 1343 roku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wrocławska pieczęć sekretna, odcisk z 1401 roku wykonany tłokiem z 1343 roku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Znajdują się tu między innymi: oryginalny rycerski srebrny tłok pieczętny Thimona von Smogrow z XIV wieku, pierwsza ogólnomiejska pieczęć Jawora z ok. 1300 roku, wrocławska pieczęć sekretna z XIV wieku, pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Jakoba von Salza z XVI wieku, a także krzyżacka pieczęć komtura z Longomoso (Włochy, pd. Tyrol) z XVI–XVII wieku.

Pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Jakoba von Salza, 1521–1539 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Jakoba von Salza, 1521–1539 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oprócz nich zaprezentowane zostaną także oryginalne rysunki L. Clericusa i egzemplarz publikacji Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, wydanej w Berlinie w 1870 roku.

Pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Johanna IV Rotha, 1482–1506 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Johanna IV Rotha, 1482–1506 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kolekcja sfragistyczna barona Hugona von Saurma-Jeltscha
Kurator wystawy: Artur Hryniewicz
Od 6 marca do 29 lipca 2018 roku
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dodaj komentarz