Pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Jakoba von Salza, 1521–1539 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dodaj komentarz