Pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Johanna IV Rotha, 1482–1506 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dodaj komentarz