• 2018-04-25

Anna Zaradny. SOUNDLESS

Od 27 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku | Galeria Arsenał w Białymstoku

Cisza i wynikający z niej problem ontologii dźwięku stanowią jeden z centralnych tematów, z którymi mierzy się współczesna muzyka, nadal będąc niezawodnym wytrychem pozwalającym na przeorganizowanie ustalonych ram dyskursu. Spośród wielu różnych metod konceptualizacji ciszy szczególnie intrygujące wydaje się potraktowanie jej jako przestrzeni negatywnej – substancji, która przez stulecia była sytuowana poza klasycznym systemem dźwiękowym.

Anna Zaradny, „JĘZYK VENUS 1”, instalacja audio-wideo obiekt fotografia 2013/2015, wystawa Czysta Formalność, Galeria Labirynt,  Lublin, dzięki uprzejmości artystki, fot. Anna Zaradny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zaradny, „JĘZYK VENUS 1”, instalacja audio-wideo obiekt fotografia 2013/2015, wystawa Czysta Formalność, Galeria Labirynt, Lublin, dzięki uprzejmości artystki, fot. Anna Zaradny (źródło: materiały prasowe organizatora)

O ile w wypadku malarstwa oczywiste jest, że każdy twórca musi się zmierzyć z kwestią bieli, to casus ciszy dowodzi, iż muzyczny kanon został stworzony z całkowitym bieli pominięciem. Dopiero eksperymenty artystyczne realizowane w połowie XX wieku dostarczyły ewidentnych dowodów na to, iż nie jest ona materią pustą, ale daje się rozpatrywać w wielu różnych aspektach.

W SOUNDLESS Anna Zaradny podejmuje rozważania nad istotą muzyki, świadomie osłabiając jej czysto dźwiękowy charakter. Polimedialne instalacje prezentowane na wystawie mają oddziaływać na odbiorcę w sposób zmysłowy, jednak pozostawiają warstwę dźwiękową w sferze niedopowiedzenia. Ta konsekwentnie stosowana strategia polega na operowaniu sugestywnym wyobrażeniem audialnym. Artystka prowadzi szeroko zakrojone studium rytmiczne, eksponując ekspresywne właściwości samego gestu.

Anna Zaradny, „TRIGONOMETRY7”, 2009,  Musica Genera Festival 2009, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawy, dzięki uprzejmości artystki, fot. Anna Zaradny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zaradny, „TRIGONOMETRY7”, 2009, Musica Genera Festival 2009, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawy, dzięki uprzejmości artystki, fot. Anna Zaradny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jej prace zdają się układać w skrupulatnie skomponowane partie choreograficzne, co skłania do gruntowniejszego zastanowienia się nad kwestią zapisu (roli, jaką może pełnić partytura w ponowoczesnej sztuce). Wychodząc od tradycyjnego pisma muzycznego, Zaradny poszukuje zupełnie nowych rozwiązań notacyjnych, które pozwoliłyby na uchwycenie rzeczywistości w bardziej plastyczny sposób (w pełni uwzględniający komponenty przestrzenne i wydarzeniowe). Partytura ma pełnić rolę pełnoprawnego obiektu artystycznego, a nie neutralnego przekaźnika.

Anna Zaradny , „Theurgy Two”, partytura kolaż 2017, Galeria Kasia Michalski, Warszawa, 2017, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Kasia Michalski w Warszawie, fot. M. Gardulski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zaradny, „Theurgy Two”, partytura kolaż 2017, Galeria Kasia Michalski, Warszawa, 2017, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Kasia Michalski w Warszawie, fot. M. Gardulski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórczość Zaradny prezentowana w Galerii Arsenał jest modelowym przykładem praktyki kontekstualnej. Poszczególne prace stanowią zaledwie część większych całości realizowanych w odmiennych technikach, łącząc się w złożone wiązania znaczeniowe. Objawia się to poprzez wykorzystanie ściśle określonych mediów i materiałów, ale też intertekstualny dialog z konkretnymi wytworami kultury. Artystka osiąga w ten sposób efekt wzmożonego ruchu na kilku różnych płaszczyznach (na poziomie komunikacji z własnymi dokonaniami oraz dorobkiem innych twórców), co dobrze ilustruje wewnętrzną dynamikę jej działań.

Anna Zaradny, „LUTOSŁAWSKI CUT”, video instalacja 2014/2015, wystawa RONDO ZNACZY KOŁO 2016, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, fot. G. Mart (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zaradny, „LUTOSŁAWSKI CUT”, video instalacja 2014/2015, wystawa RONDO ZNACZY KOŁO 2016, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, fot. G. Mart (źródło: materiały prasowe organizatora)

Istotnym aspektem prezentacji jest także głębokie tematyzowanie psychologiczno-społecznego oraz politycznego wymiaru ciszy. W wielu pracach pojawia się figura pozbawienia głosu, która najczęściej jest metaforą poddaństwa lub wykluczenia. Zaradny przyjmuje pozycję krytyczki patriarchalnego modelu świata, niekiedy pozwalając sobie na subwersywne gesty uciszenia – czy wręcz kastracji – elementów męskich. Niezwykle precyzyjnie gra tropami migotliwej tożsamości oraz dominacji, co daje rezultat niejednoznacznego spiętrzenia sensów tworzących koncepcyjną ramę wystawy.

Tekst: Paweł Szroniak

Anna Zaradny. SOUNDLESS
Od 27 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz