• 2018-04-05

Kamil Kuskowski prace z lat 2012–2017

Od 6 do 20 kwietnia 2018 roku | Galeria RING w Legnicy

Wystawa prezentuje 3 cykle malarskie eksplorujące zagadnienia dadaizmu, wartości sztuki w relacji do jej wartości rynkowych oraz relacji: odbiorca – dzieło sztuki – twórca. Kuskowski przełamuje schematy w myśleniu o sztuce i prowokuje do refleksji nad jej instytucjonalną reprezentacją. W swoich pracach zestawia ze sobą tradycyjne ideologie uprawiania sztuki ze współczesnymi strategiami artystycznymi. Malarska twórczość Kuskowskiego jest zapisem ciągłych zmagań z medium malarskim, z miejscem malarstwa w sztuce oraz jego historią, a zarazem stanowi refleksję nad ramami instytucjonalnymi sztuki.

Moja Prywatna Kolekcja Sztuki 1, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Moja Prywatna Kolekcja Sztuki 1, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cyki Neue Dada 2013– 2016 jest próbą rozwinięcia idei dadaizmu w odniesieniu zarówno do niej samej jak i wykorzystania potencjału eksploracji jaki za sobą ona niesie. Prezentowane na wystawie pracę odwołują się bezpośrednio do prac dwójki artystów Marcela Duchampa i René Magritte’a. Tytułowe Neue Dada jest więc recyclingiem ideowym zawartym w pracach artystów, których twórczość stanowi w dużym uogólnieniu fundament sztuki współczesnej. Nadawanie przedmiotom za pomocą gestu artystycznego na zasadzie pewnej przewrotności nowego znaczenia jest jednym z najbardziej istotnych elementów definiujących sztukę nowoczesną.

Cykl M2 2012 to 36 obrazów akryl na płótnie formatu100 x 100 cm. W pewnym sensie chodzi tu o uruchomienie lub przynajmniej poruszenie kwestii wartości nieruchomości. A rozgrywa się to w oscylacji pomiędzy wartością reprezentacji a wartością lokalu. Warunkiem oscylacji jest zestawienie rzeczy, pochodzących z zupełnie odmiennych porządków, czego podstawą jest wspólny metraż. Metr kwadratowy obrazu równa się metrowi kwadratowemu lokalu mieszkalnego. Obraz przedstawia fragment rzutu poziomego mieszkania, tylko dzięki temu to zrównanie jest możliwe. Co więcej cały rzut, w zmniejszonej skali, jest przedstawiony na cyklu obrazów. Poliptyk stanowi zatem swoistą reprezentację lokalu M2 o układzie zbliżonym do kwadratu. Rodzi to pytanie o wartość tej obrazowej metafory. Kluczem do odpowiedzi jest cena. Cena płótna o wymiarach metr na metr ma wynosić tyle, co średni koszt metra kwadratowego mieszkania w Warszawie. Malarska interwencja pędzlem na obrazach stworzonych techniką drukowania na płótnie ma stanowić artystyczną gwarancję. Jest ona tym bardziej konieczna, że gra, w którą malarstwo zostaje tu włączone, nie jest niczym innym jak grą rynkową. Tylko bowiem w tego rodzaj grze może zostać zrównane to, co nieporównywalne: metr kwadratowy obrazu mieszkania i metrem kwadratowy realnego mieszkania. To, co wciąż pozostaje niemożliwe do zrównania to ryzyko. Nie ma bowiem pewności, co okaże się lepszą inwestycją: malarstwo czy nieruchomości.

016 z cyklu m2, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

016 z cyklu m2, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wolni strzelcy – towarzyszący wystawie film DVD, 4”52, 2013 Dawno, dawno temu na Dzikim Zachodzie mężczyźni, którzy nie potrafili wyciągnąć broni szybciej niż ich rywale po prostu ginęli. Nazywano ich ironicznie Wolnymi strzelcami.

Cykl Obrazy obraz – (różne rozmiary akryl na płótnie), 2015. Tytuł tego cyklu jest grą słów odwołującą się do złożoności relacji pomiędzy: odbiorcą – dziełem sztuki – twórcą. Relacja ta daje odbiorcy nieograniczoną możliwość werbalnej reakcji krytycznej w stosunku do oglądanego artefaktu a pośrednio także samego autora. Prace z cyklu Obrazy obraz są od strony formalnej klasycznymi monochromami, natomiast w obszarze treści stanowią próbę zobrazowania tytułowych obraz, będących rodzajem inwektyw czy form krytycznych pojawiających się w odpowiedzi na to, co zobaczone w obrazach.

Obraza II, akryl na płótnie, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obraza II, akryl na płótnie, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kamil Kuskowski – urodzony 16 lipca 1973 roku w Zakopanem. W 1992 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1995–2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. W roku 2000 dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi. W 2005 roku uzyskał stopień doktora. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2012 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 1999–2011 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2010 roku zatrudniony w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Działań Audiowizualnych w Katedrze Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów. W latach 2008–2011 prowadził Galerię Zona Sztuki Aktualnej w Łodzi. Od 2011 do 2014 roku prowadził Galerię Akademii Sztuki Zona Sztuki Aktualnej w Szczecinie.

Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, sztuki video. Współpracuje z Galerią Piekary w Poznaniu i Galerią m2 w Warszawie. Brał udział w niezliczonych wystawach zbiorowych , jest autorem ok. 40 wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Galerii Zero w Berlinie. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagroda Arteonu 2005 (2006); Nagroda NBP NBP młodym twórcom kultury (2004); Nagroda Rektora ASP za wybitne osiągnięcia artystyczne i organizacyjne (2004).

Kamil Kuskowski prace z lat 2012–2017
Wernisaż 6 kwietnia 2018 roku
Wystawa od 7 do 20 kwietnia 2018 roku
Galeria RING w Legnicy

Dodaj komentarz