• 2018-04-10

Wielkie dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 roku

Od 12 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku | Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa, prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 12 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, została przygotowana z okazji 70. rocznicy Wystawy Ziem Odzyskanych.

Pawilon Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego w trakcie budowy, autor fotografii nieznany, 1948 rok, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pawilon Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego w trakcie budowy, autor fotografii nieznany, 1948 rok, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Głównym akcentem ekspozycji jest kilkadziesiąt fotografii dokumentujących proces montażu oraz moment otwarcia Wystawy Ziem Odzyskanych oraz zdjęcia ukazujące architekturę pawilonów wystawowych, autorstwa tak wybitnych fotografików jak m.in. Adam Czelny, Krystyna Gorazdowska, Jan Bułhak, czy Edward Falkowski.

Na wystawie pokazywane są również szkice akwarelowe do panoramy Bitwa na Psim Polu, plakaty z WZO oraz przewodniki i licznie wówczas produkowane gadżety. Ponadto, w czerwcu br. odbędzie się w Muzeum Architektury jednodniowa sesja naukowa poświęcona tematom związanym z Wystawą Ziem Odzyskanych.

Wielkie dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 roku
Od 12 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku
Wernisaż: 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz