• 2018-05-23

Jerzy Nowosielski – Po śladach…

Od 25 maja do 29 lipca 2018 roku | BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Wystawa będzie prezentowała fragment twórczości Jerzego Nowosielskiego – jednego z największych twórców polskiej sztuki współczesnej XX wieku – tę jej część zorientowaną na sakralny porządek, poświęconą ikonie, określającą bliski związek artysty z duchowym aspektem świata.

Jerzy Nowosielski, „Chrystus Pantokrator.”, 1978, akryl na desce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Nowosielski, „Chrystus Pantokrator.”, 1978, akryl na desce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aby w pełni poznać twórczość Nowosielskiego, której najgłębszą formą jest jego postawa wobec sacrum, trzeba zrozumieć i przeżyć, że istotą ikony jest czysta abstrakcja, duchowa geometria, że pozorna lekkość, śmiałość formy wymaga wielkiej dyscypliny i skupienia, a materią malarską jest światło.

Prezentacji prac Nowosielskiego towarzyszy również przedstawienie twórczości artystów, którzy byli z nim blisko związani, jego uczniów, ale także tych, którzy go nigdy nie spotkali, a którzy w szczególny sposób, dogłębnie zrozumieli istotę jego twórczości i podążają jego śladami. Przetwarzają doświadczenie twórcze artysty, czerpią z tradycji, ale jednocześnie wnoszą nowe, współczesne wartości.

Jerzy Nowosielski, „Bogurodzica”, 1975, akryl na desce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Nowosielski, „Bogurodzica”, 1975, akryl na desce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spośród artystów współczesnych udział wezmą: Michał Bogucki, Ignacy Czwartos, Paweł Dutkiewicz, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Krzysztof Klimek, Anna Kopeć-Gibas, Greta Leśko, Danyło Mowczan. Będzie to również wyjątkowa okazja do obejrzenia rzadko prezentowanych prac Jerzego Nowosielskiego, wypożyczonych z kolekcji kościelnych i prywatnych.

Jerzy Nowosielski, „Święty Jan Chrzciciel”, 1975, akryl na desce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Nowosielski, „Święty Jan Chrzciciel”, 1975, akryl na desce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie będzie towarzyszył film zrealizowany specjalnie na tę ekspozycję przez Jana Lubicza Przyłuskiego, dotyczący realizacji Nowosielskiego w cerkwi w Górowie Iławeckim.

Kurator: Michał Bogucki

Jerzy Nowosielski – Po śladach…
Od 25 maja do 29 lipca 2018 roku
Wernisaż: 25 maja 2018 roku, godz. 18.00
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Dodaj komentarz