• 2018-05-17

Jerzy Rosołowicz – Telehydrografiki

Od 18 maja do 12 czerwca 2018 roku | Galeria Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach

Na wystawie zostanie zaprezentowany jeden z ostatnich cykli artysty – Telehydrografiki. Cykl ten jest efektem zainteresowań Rosołowicza teleradiestezją, czyli pozazmysłowym badaniem przebiegów żył wodnych. Telehydrografiki nie są niczym innym jak naniesieniem owych przebiegów na rzuty mieszkań jego znajomych z informacją, które z pomieszczeń jest negatywnie napromieniowane.

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przekonany o swoich parapsychicznych zdolnościach stworzył kilkaset telehydrografik, które miały pomóc ludziom w neutralizacji promieniowania żył wodnych. W tym celu wykonał dodatkowo szczegółowe instrukcje na stworzenie mat, które miały izolować część pokoju lub nawet cały budynek.

Telehydrografik nie należy traktować jako dzieł sztuki mających walory estetyczne, choć niewątpliwie je w sobie posiadają, ale jako rezultat świadomych „działań neutralnych”. Koncepcji Jerzego Rosołowicza, którą rozwijał od końca lat 60-tych, z jednej strony można ją przyrównać do reakcji chemicznej zobojętniania odczynu kwaśnego, związkiem zasadowym i to jest kontekst do Telehydrografik. Z drugiej strony są to świadome działania, które ze swej natury nie są ani pozytywne ani negatywne, tylko neutralne, autor wyrażał opinie, że pozytywne idee i działania niosą nierzadko bardzo negatywne skutki dla świata i człowieka.

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przykładem takiego świadomego neutralnego działania jest koncepcja Rosołowicza, Kreatorium kolumny stalagnatowej Millenium z 1970 roku, która zakładała wybudowanie obiektu do sztucznego stworzenia kolumny stalagnatowej w ciągu tysiąca lat, gdzie człowiek miał zapewniać jedynie niezbędne warunki, głównie utrzymywać odpowiedni poziom wody.

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Koncepcja działań neutralnych powstała z zaniepokojenia losami świata i kierunkiem rozwoju naszej cywilizacji, z jednej strony degradacja środowiska naturalnego z drugiej zagrożeniem konfliktu atomowego. Człowiek w ujęciu Rosołowicza kieruje się w swoich postępkach celowością i jeżeli dojdzie do ostatecznej katastrofy do będzie to wynik „naszego działania celowego”.

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Rosołowicz – „Telehydrografiki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przeświadczony, że świat stoi w obliczu katastrofy, pragnął stworzyć niejako model pobudzający „świadome działanie neutralne”, ułatwiający dążenie ku dobru poprzez „neutralizowanie wartości ujemnych wartościami dodatnimi”. Pisał, że jego celem jest rozpoznanie

[...] konfliktów i sprzeczności, jakie towarzyszą świadomemu, celowemu działaniu człowieka. Chodzi o dobrą wolę łagodzenia ich i takiego sterowania nimi, żeby w rezultacie otrzymywać wartości optymalne, pomyślne zarówno w aspektach jednostkowych, jak i społecznych.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz