• 2018-05-04

Leon Tarasewicz

Od 10 maja do 26 sierpnia 2018 roku | Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie ze sztuką jednego z najważniejszych polskich artystów współczesnych. Wystawa ukaże ewolucję twórczości Leona Tarasewicza od ukończenia studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1984 roku, przez prezentację wielkoformatowych obrazów z lat 80. i 90. XX w., po przykłady kompozycji przestrzennych ostatnich lat.

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1986, Galeria Fibak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1986, Galeria Fibak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz od ponad trzech dekad konsekwentnie przekracza granice obrazu. Zagarnia dla malarstwa coraz większe przestrzenie – wybiera wielkie formaty płócien, anektuje kolejno ściany, podłogi i elementy zastanej architektury, przekształca strukturalne płaszczyzny w niezależne instalacje malarskie konstruowane z rusztowań, drewna i farby we wnętrzach i na zewnątrz budynków, każe widzom deptać po obrazach i gubić się w labiryntach malarskich instalacji. Wkracza w przestrzeń publiczną, oszukuje zmysły i buduje iluzje, multiplikując malowane konstrukcje i naturalne otoczenie w lustrzanych odbiciach. W ostatnich działaniach coraz częściej wyznacza rytm rzeczywistości samym światłem, wykorzystując świecące plastikowe formy wypełniane czystym kolorem.

Kolejne wątki malowania „wychodzącego z ram” łączą się na wystawie z działaniem w samej przestrzeni rozumianej jako konkretne miejsce. Ekspozycję tworzą trzy uzupełniające się strefy nawiązujące do etapów rozszerzania granic w malarstwie Tarasewicza – od tradycyjnie rozumianego obrazu na płaszczyźnie płótna i papieru po realizacje site specific zaprojektowane dla wnętrza Muzeum Architektury we Wrocławiu i zaadaptowane do muzealnego wirydarza.

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1987, olej na płótnie, Galeria Arsenał w Białymstoku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1987, olej na płótnie, Galeria Arsenał w Białymstoku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wielkoformatowe obrazy z charakterystycznymi, regularnie powtarzającymi się motywami zaczerpniętymi z natury, które stopniowo przekształcają się w proste znaki malarskiej materii – pasy koloru i światła i nieregularne plamy barw, zestawione zostają z malarstwem rozprzestrzeniającym się w trzeci wymiar jako obraz-miejsce – instalacja malarska i świetlna integralnie związana z architekturą dawnego klasztoru bernardynów, w którym mieści się Muzeum Architektury.

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1987, olej na płótnie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1987, olej na płótnie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie znajdą się prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, warszawskiej Zachęty, Galerii Arsenał w Białymstoku, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu a także z kolekcji prywatnych i zbiorów własnych Leona Tarasewicza. Zestawione z realizacjami site specific, w kontekście miejsca pozwalają przyjrzeć się dialogowi malarstwa z architekturą składając się na polisensoryczny obraz działań jednego z najciekawszych współczesnych artystów.

Leon Tarasewicz, Obraz nr 7, 1987, olej na płótnie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz, Obraz nr 7, 1987, olej na płótnie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycji będzie towarzyszyła publikacja zawierająca teksty krytyków i teoretyków sztuki omawiające kluczowe zagadnienia twórczości artysty, a także dokumentacja fotograficzna prac Leona Tarasewicza pochodzących z prezentowanej wystawy.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1993, Zachęta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1993, Zachęta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Tarasewicz
Kuratorka: Małgorzata Devosges-Cuber
Współorganizator: ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Od 10 maja do 26 sierpnia 2018 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz