• 2018-05-07

Projektowanie wszędzie

Od 11 maja do 8 sierpnia 2018 roku | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Miejsce artysty. Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury

Wystawa odbywająca się w Kordegardzie pokazuje prace artystów: malarzy i rzeźbiarzy, którzy związali się z Wydziałem przez swoją działalność pedagogiczną. Problemowo ekspozycja odnosi się do „miejsca artysty”, nie tylko w kontekście
uczelni, wydziału, ale w kontekście sztuk wizualnych, sztuki, edukacji artystycznej. Wydział Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych powstał w 1977 roku na bazie prowadzonych przez Jerzego Sołtana Zakładów Artystyczno-Badawczych. Zakłady były miejscem, w którym artyści współpracowali ściśle z projektantami przy każdym projekcie, a rzeźbiarz czy malarz pełnił w nich równie ważną rolę jak inżynier. Późniejszy program dydaktyczny Wydziału współkształtowany przez Jacka Sempolińskiego nadał malarstwu i rzeźbie bardziej autonomiczną rolę,
podkreślając jej dopełniający charakter wobec nauczanych na Wydziale zagadnień projektowych.

Wystawa w Kordegardzie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa w Kordegardzie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytułowe „miejsce artysty”, pojawiające się w koncepcji ekspozycji w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury, odnosi się do często powracającego pytania o rolę sztuk wizualnych w dydaktyce projektowej: znaczenia warsztatu artystycznego w edukacji przyszłych projektantów czy roli, jaką sztuka może pełnić w takim środowisku. Poprzez obrazy, rzeźby, instalacje i filmy zgromadzone na wystawie przybliżamy twórczość artystów związanych z Wydziałem dziś i w przeszłości. W ich pracach przejawiają się różne postawy twórcze i zainteresowania, wspólne pozostaje jedno miejsce ich działalności.

Na wystawie w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury zaprezentowane zostaną prace artystów: Andrzej Bieńkowski, Mikołaj Chylak, Jan Dziędziora, Wiktor Gutt, Krystian Jarnuszkiewicz, Cezary Koczwarski, Łukasz Korolkiewicz, Grzegorz Kowalski, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozakiewicz, Jerzy Mizera, Włodzimierz Pawlak, Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, Marek Sarełło, Jacek Sempoliński, Ewa Maria Śmigielska.

Kuratorka: Aleksandra Kędziorek

Andrzej J. Wróblewski, „Maska”, ok. 1956, fotografia czarno-biała, archiwum artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej J. Wróblewski, „Maska”, ok. 1956, fotografia czarno-biała, archiwum artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przestrzeń niewysłowiona. Jerzy Sołtan – Lech Tomaszewski – Andrzej Jan Wróblewski
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Wystawa prezentuje sylwetki artystów związanych z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski i Andrzej J. Wróblewski mieli kluczowe znaczenie dla formującego się na przełomie lat 50. i 60. zawodu projektanta form przemysłowych. Pokazujemy wybrane prace twórców zgromadzone wokół trzech przenikających się pól ich zainteresowań i aktywności: sztuki, przestrzeni (architektury) i projektowania. Nie zawsze dające się ostro wyznaczyć granice tych dziedzin oraz szerokie zainteresowania artystów sięgające morfologii formy, a także matematyki, nauk przyrodniczych, psychologii, filozofii czy semantyki stanowią o charakterze i bogactwie ich dorobku. Jednocześnie budowały one składowe języka artystycznego charakterystycznego dla kluczowego środowiska tworzącego około odwilżową nowoczesność, rozumianą jako możliwość reagowania na dynamikę zmian, postęp i innowacje.

Kuratorki: Jolanta Gola i Agnieszka Szewczyk

Jerzy Sołtan, „Le repos”, 1951, kolekcja Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Sołtan, „Le repos”, 1951, kolekcja Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

II Międzynarodowa Konferencja Teorii i krytyki designu Fair Design 2018 | Nadmiar. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

W dniach od 18 do 19 maja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie organizuje konferencję Fair Design – drugą z planowanego na kolejne lata cyklu, dotyczącego wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat i design.  Najbliższa edycja poświęcona będzie zagadnieniu Nadmiaru.

Odkąd człowiek opanował Ziemię skala jego oddziaływania na otoczenie stale się zwiększa. Nieustannie rośnie liczba ludzi (co 8 lat jest nas o 1 mld więcej). Rozwojowi miast towarzyszy rozrastanie się slumsów, jest coraz więcej budynków, samochodów, przedmiotów codziennego użytku, usług, coraz więcej innowacji technologicznych, zaś w sferze wirtualnej krąży coraz więcej danych. Jest też coraz więcej głodu, biedy i śmieci.  Projektanci są widzami, ale i aktorami (a może nawet reżyserami i scenografami) tego przedstawienia. Różne dyscypliny projektowe przenikają do wszystkich zakątków aktywności człowieka – od projektowania przestrzeni publicznej, środków transportu, przez projektowanie aplikacji mobilnych, usług bankowych czy doświadczeń. Nigdy wcześniej projektanci nie mieli przed sobą tak wielkich możliwości i zarazem nie dźwigali tak wielkiej odpowiedzialności.

Nadmiar jest hasłem, które przewrotnie opisuje kondycję współczesnego człowieka. Pomimo przesytu, jaki odczuwają mieszkańcy tzw. krajów rozwiniętych, miliardy innych są przytłoczone biedą, głodem, bezdomnością. Wprawdzie uczucia przesytu i niedosytu są subiektywne, niemniej jednak w skali społeczeństw obecność tych dwóch zjawisk pokazuje jak bardzo współczesny świat jest pozbawiony harmonii – popada w skrajności. Niestabilność ekonomiczna w warunkach globalizacji oznacza światowe oddziaływanie gospodarki niezrównoważonej. Kryzys ekonomiczny staje się normą. Rośnie rozwarstwienie społeczne, zjawiska skrajnej nędzy i niewyobrażalnego bogactwa nabierają ostrości. Nadmiar rodzi niedobór i odwrotnie. Społeczeństwa, które zaznały głodu, mają tendencje do tego, aby dążyć do przesytu, radzą sobie z obawą przed niedoborem poprzez tworzenie sztucznego nadmiaru. Tymczasem cierpiące z powodu przesytu społeczeństwa konsumpcyjne, szukają ratunku poprzez takie strategie jak np. redukcja, re-use, selekcja, wyłączenie, slow-life, minimalizm, świadome ograniczenie konsumpcji. Konferencja będzie forum do podjęcia dyskusji na ten temat.

Jerzy Sołtan, „Modulor. Studium nowego systemu wymiarowania, opracowane w pracowni Le Corbusiera”, 1948, kolekcja Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Sołtan, „Modulor. Studium nowego systemu wymiarowania, opracowane w pracowni Le Corbusiera”, 1948, kolekcja Muzeum ASP w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projektowanie wszędzie
Od 12 maja do 2 czerwca 2018 roku
Wernisaż: 11 maja 2018 roku, godz. 19.00
Galeria Salon Akademii

Miejsce artysty
Od 14 maja do 10 czerwca 2018 roku
Wernisaż: 14 maja 2018 roku, godz. 18.00
Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury w Warszawie

Przestrzeń niewysłowiona. Jerzy Sołtan – Lech Tomaszewski – Andrzej Jan Wróblewski
Od 22 maja do 8 sierpnia 2018 roku
Wernisaż: 21 maja 2018 roku, godz. 19.00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Fair Design 2018 | Nadmiar
II Międzynarodowa Konferencja Teorii i Krytyki Designu
Od 18 do 19 maja 2018 roku
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Projektowanie wszędzie. Art for business and society 
Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Od 11 maja do 8 sierpnia 2018 roku

Dodaj komentarz