• 2018-05-22

Sylwester Ambroziak Mama I’m Coming Home

Od 24 maja do 4 lipca 2018 roku | Przystań Sztuki, Poznań

Mama, I’m Coming Home to tytuł dzieła Sylwestra Ambroziaka, które łączy rzeźbę, animację i dźwięk. Inscenizacja na pograniczu teatru, sztuk plastycznych oraz filmu zaprojektowana została dla Przystani Sztuki – placu pomiędzy Concordią Design a nowo powstałym budynkiem Bałtyk w sercu Poznaniu. Wystawa dotyka problemu wykorzenienia i przemocy, których doświadczają ludzie w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Sylwester Ambroziak „Mama I'm coming home" plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwester Ambroziak „Mama I'm coming home" plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zmuszeni do exodusu i masowych przemieszczeń nieuchronnie doświadczają alienacji. Bolesną konsekwencją nierówności rozwoju ekonomicznego, konfliktów zbrojnych i migracji jest wzrastająca na świecie liczba „globalnych sierot”, które, pozbawione opieki rodzicielskiej, cierpią z powodu samotności i utraty więzi rodzinnych. Zagadnienie wykorzenienia nie pozwala nie myśleć o wpływie zachodnioeuropejskiej cywilizacji, ogarniętej ideą postępu, na aktualny stosunek do samej istoty człowieczeństwa.

Centralnym obiektem na wystawie jest Piaskownica – przeskalowana klatka mieszcząca rzeźby, która zarówno wpisuje się wizualnie w otaczającą architekturę, jak i organizuje przestrzeń Przystani Sztuki, wytyczając kierunki komunikacyjne. Wystawę będzie współtworzyć także ok. 40 rzeźb wykonanych z żywicy epoksydowej, akrylowej i masy bitumicznej. Niektóre z nich, dzięki wbudowanym w nie mechanizmom, ożywi ruch i dźwięk. Swoim kształtem rzeźby nawiązują do pierwotnej sztuki figuratywnej, ale także do embrionalnych form ludzkich. Skłaniają przez to do dyskusji o niezbywalnych prawach człowieka, w tym – prawie do egzystencji. Niemowlęca „prostota ducha”, wyrażona w czytelnych znakach, daje szansę na porozumienie, które pozwoli odnaleźć elementarny wymiar komunikacji, jaki spotykamy w zabawie i pierwotnym rytuale. Ale pozwoli także uzmysłowić sobie, jak bardzo niewinność narażona jest na przemoc, wyobcowanie i wykluczenie ze wspólnoty. W projekcie wykorzystanych jest pięć filmów wykonanych w technice komputerowej animacji 3d, których projekcje będą odbywały się w specjalnie zaprojektowanych kontenerach.

Podczas wernisażu odbędzie się debata „Przestrzeń publiczna = przestrzeń wspólna. Wykluczenia a budowanie społeczeństwa różnorodności”. Uczestnikami debaty będą: Sylwester Ambroziak, artysta, Michał Haake, kurator wystawy, Marta Mazurek, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, ks. Radek Rakowski, autor akcji społecznych m.in. „Kury na Madagaskar”. Rozmowę poprowadzi Jakub Głaz.

Sylwester Ambroziak, „Rzeźby” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwester Ambroziak, „Rzeźby” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwester Ambroziak urodził się w 1964 roku w Łowiczu. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego w 1989 roku. Swoje prace prezentował na ponad dziewięćdziesięciu wystawach indywidualnych oraz brał udział w ponad stu czterdziestu wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie. Był wielokrotnym stypendystą między innymi: Fundacji Notoro i Centrum Rzeźby Polskiem w Orońsku, Fundacji Kultury czy Kulczyk Foundation. Trzykrotnie nominowano go do nagrody „Paszporty Polityki” w 1994, 1999 i 2008 roku. Ambroziak zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, a także instalacją oraz eksperymentalnym filmem animowanym. Jego rzeźby to przede wszystkim pokaźnych rozmiarów figury w drewnie, choć obecnie wykorzystuje także silikon, masy akrylowe i żywicę epoksydową. Debiutował jeszcze jako student, kilkakrotnie przed dyplomem prezentując w Galerii Dziekanka i na ASP swoje akcje i rzeźby. Prace te wpisywały się w nurt Nowej Ekspresji w sztuce młodych.

Również w późniejszej twórczości artysta swój styl opierał na ekspresjonistycznych środkach wyrazu: uproszczeniu i zbrutalizowaniu kształtów, przerysowaniu proporcji oraz kontrastowej polichromii. Na wyraz jego rzeźb oddziałała sztuka prymitywna, archaiczna i ludowa, w tym charakterystyczne cechy formalne figur i masek afrykańskich. Rolę współczesnego twórcy porównuje Ambroziak z działaniami szamana – artysty, kapłana i uzdrowiciela. W swoich dziełach chętnie podejmuje motywy i tematy antyczne, przedstawiając je w zgoła nieklasycznej formie. Drugim ulubionym jego wątkiem są tematy biblijne i chrześcijańskie, często poddawane – poczynając od drastycznego dyplomu – interpretacji i uaktualnieniom dalekim od kanonu i doktryny. Istotną rolę w twórczości Ambroziaka odegrała sytuacja polityczna w Polsce w latach 80-tych oraz dominująca rola katolicyzmu w polskim społeczeństwie. Z drugiej strony artysta reaguje na współczesną kulturę masową i agresywne przekazy medialne. Figura lalki służy mu do konfrontacji nieskrępowanej dziecięcej wyobraźni z nieustannym zmaganiem z brutalną rzeczywistością. Groteskowo zdeformowane, przeskalowane i nieoszlifowane postacie Ambroziaka są niemalże prowokacyjnie brzydkie. Nazywane przez artystę „Minotaurami” i „Laleczkami” – humanoidalne istoty o anonimowych twarzach – jednocześnie dają świadectwo i rzucają wyzwanie naszej współczesności. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.

Sylwester Ambroziak „Piaskownica” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwester Ambroziak „Piaskownica” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwester Ambroziak Mama I’m Coming Home
kurator: Prof. UAM dr hab. Michał Haake
Wystawa od 24 maja do 4 lipca 2018 roku
Wernisaż: 24 maja 2018 roku, godz. 18.30
Przystań Sztuki, Poznań

Dodaj komentarz