• 2018-06-01

Oikos-… Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych

Od 7 czerwca do 15 lipca 2018 roku | Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Wystawa problemowa wg. koncepcji Katarzyny Winczek i publikacja Oikos-… Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych jest podsumowaniem projektu badawczego prowadzonego w ramach badań statutowych na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

„Oikos-...”, Małgorzata ET BER Warlikowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Oikos-...”, Małgorzata ET BER Warlikowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

(EKO – w złożeniach: gospodarstwo; ekonomiczno-; środowisko, otoczenie, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, sposób życia, przebieg rozwoju. Etym. – gr. oikos ‘dom, mieszkanie; gospodarstwo’. Wg Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego).

Proponowana tematyka badawcza związana jest z obszarem poszukiwań znaczenia i roli aktualnej sztuki wobec środowiska życia człowieka i artysty. Jest ona konsekwencją i kontynuacją prowadzonych przeze mnie wieloletnich badań w obszarze grafiki nietoksycznej; rozszerzeniem pola doświadczeń poza warsztat graficzny druku wklęsłego.

„Oikos-…”, Judyta Bernaś, z cyklu „Zacisze II”, serigrafia, skóra, metal, 80 x 90cm, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Oikos-…”, Judyta Bernaś, z cyklu „Zacisze II”, serigrafia, skóra, metal, 80 x 90cm, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wielorakie związki ekologii i sztuk pięknych nie są w większości jednoznacznie zdefiniowane, chociażby z powodu wieloznaczności terminu „ekologia”. Publikacja i wystawa stanowią próbę wyartykułowania i reinterpretacji związków i zależności pomiędzy sztukami pięknymi i ekologią we współczesnych, posługujących się obrazem, mediach. Niniejszy projekt jest próbą aktualizacji i zdefiniowania ich wzajemnych wpływów w sztuce XXI w., z perspektywy indywidualnych działań artystycznych. Zaproszenie do uczestnictwa w tej dyskusji jest również zaproszeniem do stawiania pytań… Nie tylko natury specjalistycznej, technologicznej, także pytań o miejsce i znaczenie człowieka, artysty w środowisku odczuwanym, ale i kształtowanym.

„Oikos-...”, Jan Bujnowskii, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Oikos-...”, Jan Bujnowskii, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podsumowaniem efektów naukowych i artystycznych projektu jest publikacja-katalog (w wersji językowej polsko-angielskiej, recenzowana, zawierająca teksty krytyczne i autorskie) – Oikos-… Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych – pod red. K. Winczek, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2017, ISBN 978-83-7455-539-5.

„Oikos-...”, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Oikos-...”, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach wystawy prace zaprezentują: Grzegorz Banaszkiewicz, Igor Benca, Judyta Bernaś, Jan Bujnowski, Tomasz Chudzik, Barbara Czapor-Zaręba, Grzegorz Hańderek, Alina Jackiewicz-Kaczmarek, Dariusz Kaca, Henryk Królikowski, Krzysztof Kula, Nicoletta Scilimati, Marek Sibinsky, Magdalena Snarska, Jan Szmatloch, Terasa Anna Ślusarek, Krzysztof Tomalski, Andrzej Markiewicz, Dorota Nowak-Rodzińska, Henryk Ożóg, Mariusz Pałka, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz, Vera Vejsova, Małgorzata ET BER Warlikowska, Waldemar Węgrzyn, Katarzyna Winczek i Jacek Zaborski.

„Oikos-...”, „Poszukiwanie wieloryba”, Dariusz Kaca (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Oikos-...”, „Poszukiwanie wieloryba”, Dariusz Kaca (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Oikos-… jest wystawą Programu Towarzyszącego Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2018.

Oikos-… Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych
Otwarcie wystawy: 7 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00
Od 7 czerwca do 15 lipca 2018 roku
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR