• 2018-06-21

Wystawa laureatów konkursu Wystaw się w CSW 2017

Od 22 czerwca do 22 lipca 2018 roku | Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Droga Mleczna Agnieszki Fiejki to bardzo osobista i intymna opowieść o procesie przemiany, dojrzewania do dramatycznych decyzji, ale także o wyłamywaniu się z roli społecznej kobiety-matki. To rejestracja etapów rozpadu rodziny i odnowienie się osoby jako podwaliny pod inną formę jednostki rodzinnej. Ta wystawa to droga – wyznaczona utraconymi zębami mlecznymi, wytyczająca kolejne etapy zmiany: począwszy od uświadomienia sobie momentu stagnacji, przez strefę obawy i rodzącej się decyzji, do strefy konfliktu i końca, aż po wyjściowe opancerzenie się.

Agnieszka Fiejka, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Fiejka, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Droga Mleczna to refleksja na temat ról kobiety uwarunkowanych społecznie oraz konfrontacja osobistych potrzeb z ogromnym poczuciem winy związanym z wdrukowanymi wzorcami kulturowymi dotyczącymi macierzyństwa i kobiecości w ogóle. Widzowie, wchodząc w ten „dom”, stają się uczestnikami dyskusji o prawie do wyboru i potrzebie bycia „inną”, pozostając jednak w dalszym ciągu matką. To badanie proporcji odpowiedzialności za siebie do odpowiedzialności za najbliższych. W procesie, który się rozwija, w postępującym rozkładzie komórki społecznej, jaką przyrzekłam kiedyś tworzyć na zawsze, zadaję sobie pytania o własną tożsamość: czy mi wolno?

Przestrzeń galerii zmienia się w rodzaj domu, nieprzyjaznego i chłodnego – takiego jakim bywa w chwilach kryzysu jego mieszkańców, kiedy przestaje być bezpieczną przystanią, a z każdego kąta wyłażą symptomy nadchodzącego rozpadu.

Anatomia miasta Remigiusza Koniecko to wystawa fotografii, która wyrasta z emocji towarzyszących codziennemu odczuwaniu przestrzeni, z potrzeby uchwycenia jej istoty i wielowymiarowości.

Tym, co szczególnie wpływa na charakter przestrzeni, jest obecność człowieka i to jak modyfikuje otoczenie, w którym przebywa. Zamiast się mu poddawać, zmienia je, nakładając i tworząc w nim struktury miejsc, dróg i stref. Krajobraz geograficzny, miejski, budynki czy rzeczy – wszystko to jest dowodem naszej obecności w przestrzeni. Układa się to w całość, której najbardziej widocznym efektem jest architektura. Anatomię jej formy, funkcji i wielowymiarowości autor bada poprzez cykl fotografii Przestrzenie formalne. Przedstawia w nim własny model widzenia przestrzeni, będący próbą ukazania ukrytego wymiaru architektury oraz wszelkich asocjacji przestrzennych człowieka:

„Za każdym razem, kiedy interpretuję otaczającą mnie przestrzeń, określam moją drogę w odkrywaniu kolejnych wymiarów architektury, gdzie połączenie fizyczności z materialnością towarzyszy mi przy każdym stawianym kroku. Przestrzeń architektoniczna jest dla mnie panoramą miejskiego życia. Zaobserwowane budynki o swobodnym rytmie wierzchołków wytyczają inspirującą linię horyzontu, która nie tylko mnie wzrusza, ale i pokrywa się z linią elektrokardiogramu bicia mojego serca. Jest ona dla mnie połączeniem życia i geometrii – wytyczających nasz codzienny rytm”.

Remigiusz Koniecko, „Stan psychastenii architektonicznej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Remigiusz Koniecko, „Stan psychastenii architektonicznej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

O artystach:

Agnieszka Fiejka – artystka wizualna, fotografka, aktywistka, edukatorka, mama. Ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swojej sztuce porusza wątki cierpienia, osamotnienia, macierzyństwa, społecznych ról kobiety. Tworzy sztukę intymną i kobiecą. Na co dzień zajmuje się także fotografią reportażową i edukacją. Współpracuje m.in. z Międzynarodowym Centrum Kultury, Krakowską Fundacją Filmową, Netia OFF Camera. Współzałożycielka Kolektywu FLU Grypa Twórcza. Aktywistka na rzecz praw kobiet, współorganizatorka krakowskich Czarnych Protestów, współzałożycielka Stowarzyszenia (S)Prawa Kobiet.

Remigiusz Koniecko – urodzony w 1977 r. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas studiów rozpoczął autorski cykl Przestrzenie formalne, który wynikał z jego zainteresowań przestrzenią egzystencjalną. W swoich fotografiach odwołuje się zarówno do formy jak i funkcji architektury, próbując stworzyć swój własny model widzenia przestrzeni. Obronił doktorat w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zajmuje się fotografią od strony twórczej i dydaktycznej.

Agnieszka Fiejka, „Ciągle o tobie myślę, ciągle przed tobą uciekam” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Fiejka, „Ciągle o tobie myślę, ciągle przed tobą uciekam” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawy laureatów Wystaw się w CSW 2017
Agnieszka Fiejka. Droga mleczna | Remigiusz Koniecko. Anatomia miasta 
Opieka merytoryczna: Dział Edukacji CSW
Od 22 czerwca do 22 lipca 2018 roku
Wernisaż wystaw: 22 czerwca 2018 roku, godz. 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR