• 2018-07-04

Deborah Cornell. Zaćmienie i potop

Od 6 lipca do 5 sierpnia 2018 roku | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Wystawa Zaćmienie i potop prezentuje prace laureatki Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2015. Artystka łączy elementy tradycyjnej grafiki i nowe media, prowokując do pytań o kondycję i tożsamość współczesnej grafiki artystycznej. W swojej twórczości nakłada na siebie satelitarne obrazy Ziemi i układy gwiazd, stawiając równocześnie pytanie o to, w jaki sposób postęp technologiczny determinuje nasze postrzeganie rzeczywistości. W MCK zaprezentowane zostaną najnowsze prace, powstałe specjalnie z myślą o krakowskiej wystawie.

Deborah Cornell, „Light and Matter” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Deborah Cornell, „Light and Matter” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grafiki Deborah Cornell prezentują szerokie spojrzenie na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, z naciskiem na zjawiska takie jak na przykład powodzie. Prace mają podkreślać zarówno powolne, niezauważalne niemal, zmiany w środowisku naturalnym, jak i niszczycielskie działanie gwałtownych żywiołów na kulturę i codzienne funkcjonowanie ludzi. Artystka wykorzystuje w swoich dziełach rejestracje rozbłysków słonecznych wykonane przez NASA, materiały archeologiczne z australijskich bezdroży oraz Ameryki Centralnej i Południowej, teksty staroangielskie i babilońskie, obrazy faz księżyca, grafiki średniowieczne oraz animacje komputerowe.

Ekspozycja składa się z wielkoformatowych druków cyfrowych, eksponowanych wraz z instalacją immersyjną w której skład wchodzi grafika, wideo oraz dźwięk. Wystawa podejmuje kwestię zależności pomiędzy działaniami człowieka a wpływem na środowisko.

Instalacja Zaćmienie / Faza powstała we współpracy Deborah Cornell z jej mężem, kompozytorem Richardem Cornellem. To już ich piąte wspólnie wykonane dzieło. Składa się z muralu o wielkości 256 cm, ponad którym wyświetlone jest 8-minutowe jednokanałowe wideo wraz z dźwiękiem przestrzennym. Bazując na tych samych schematach rytmicznych, dźwięk i materiały wizualne podkreślają kontrast pomiędzy obrazami natury a symulacjami i dźwiękowym rozwinięciem pracy.

Deborah Cornell, „The Apprehension of Nothing” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Deborah Cornell, „The Apprehension of Nothing” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wypowiedzi Deborah Cornell na temat jej prac:

Konstrukty intelektualne i naukowe wyrażają naszą świadomość czasu, w którym żyjemy, a także naszej obecnej sytuacji. Wystawa ma stanowić komentarz na temat owej złożonej sytuacji oraz wpływu otaczającej nas energii. Technologia i nauka zmieniły znaną nam konkretną rzeczywistość; formy żywe poddane są przemianom w wyniku badań naukowych i genetyki. Technologia pozostawia ślad zarówno na treściowej, jak i materialnej stronie tej wystawy.

Ekspansywna natura hybrydowego, elektronicznie wspomaganego języka artystycznego pozwala mi odnieść się do przemian w naszej percepcji, zachodzących w wyniku rozwoju technologicznego. Proces tworzenia grafiki cyfrowej oznacza przemianę obrazu z niematerialnych form świetlnych i matematycznych w dotykalną, delikatną powierzchnię papieru, pokrytą warstwami pigmentu. Technologia staje się praktyką transformacyjną.

Seria Potop powstała w oparciu o rysunki wirów autorstwa Leonarda da Vinci. Jest to tryptyk, zawierający wariacje na temat systemu przepływów. Jako całość, obrazy te mają opisywać dłuższy odcinek czasu. Drukowane na przezroczystej folii prace angażują nie tylko obraz, ale też wymiar i światło. Wertykalny kształt prac z serii Potop ma implikować spiralny ruch w głąb, ruch wody przyciąganej przez siły grawitacyjne, padający deszcz wzmagający się z niepokojącą gwałtownością.

W pracy Zaćmienie / Faza złożone siły wyznaczają ramy ludzkiej skali, przywołując puste przestrzenie, które otaczają sferę ludzkiej aktywności. Realizacja zawiera odniesienie do fuzji nuklearnej, będącej kluczowym warunkiem zaistnienia życia i wskazuje na dramatyczne fazy transformacji. Wiatr, woda oraz wysoka temperatura stanowią trwałe czynniki zmiany. Chciałam pokazać własności materii w skali makro (ciemna energia), jak i w wymiarze subatomowym (teoria strun), przez co trudno jest dostrzec, co tak naprawdę rozgrywa się w ramach czasowych naszej ludzkiej teraźniejszości.

Deborah Cornell, „Scripts Gilgamesh” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Deborah Cornell, „Scripts Gilgamesh” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Deborah Cornell. Zaćmienie i potop
Kuratorka wystawy: Teresa Soliman
Koordynatorka wystawy: Regina Pytlik
Od 6 lipca do 5 sierpnia 2018 roku
Wernisaż: 5 lipca 2018 roku, godz. 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz