• 2018-09-13

Stanisław Dróżdż. Pojęciokształty

Od 14 września do 31 października 2018 roku | Galeria Sztuki Współczesnej ESTA

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej ESTA prezentuje wybrane prace z bogatej twórczości Stanisława Dróżdża — światowej sławy artysty działającego na pograniczu poezji i plastyki, reprezentanta Polski na weneckim Biennale w 2003 roku.

Stanisław Dróżdż, „Zapominanie”, 1967 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Zapominanie”, 1967 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż to jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, który przez ponad czterdzieści lat uprawiał swoją oryginalną i konsekwentną twórczość. Dróżdż jest niewątpliwie najwybitniejszym przedstawicielem poezji konkretnej w Polsce – kierunku artystycznego, który powstał w 1953 roku, kiedy na ogólnoświatowym zjeździe w Sztokholmie ogłoszono jego manifest. Na Zachodzie poezja konkretna była szczególnie popularna w latach 50. i 60. Artyści zajmujący się tą dziedziną sztuki tworzyli poematy w postaci kompozycji wizualnych zbudowanych z układów liter i znaków typograficznych, które nie były podporządkowane żadnym związkom semantycznym czy syntaktycznym. Stanisław Dróżdż tak charakteryzuje twórczość, którą się zajmuje:

[...] poezja konkretna polega na wyizolowaniu, zautonomizowaniu słowa. Wyizolowaniu go z kontekstu językowego, wyizolowaniu go także z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, żeby słowo jak gdyby samo w sobie i dla siebie znaczyło. W poezji konkretnej forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna pisze obrazem.

Tytuł wystawy Pojęciokształty odnosi się do autorskiego terminu jakim Stanisław Dróżdż nazywał swoje prace od drugiej połowy lat 60. Nazwa wywodzi się od kształtów pojęć, które realizują się w momencie ich przestrzennego uformowania.

Pojęciokształty są merytoryczno-formalnymi, samoanalizującymi kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę i sztukę, poezję i plastykę. (Stanisław Dróżdż)

Stanisław Dróżdż, „Zapominanie”, 1967 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Zapominanie”, 1967 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Pojęciokształtach Dróżdża mamy do czynienia z nierozerwalnym związkiem pomiędzy wizualną a pojęciową stroną znaku/wyrazu, pomiędzy koncepcją a realizacją końcową. Ideą wystawy jest ukazanie procesu twórczego artysty, który był niezwykle dokładną analizą o przesłankach naukowych. Na wystawie każda praca Dróżdża uzupełniona będzie o notatki, szkice i maszynopisy, które pokazują w jaki sposób artysta projektował Pojęciokształty, aby finalnie zlecić ich wykonanie innym artystom i typografom.

Stanisław Dróżdż, „Życie Śmierć”, 1969 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Życie Śmierć”, 1969 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż, jeden z najważniejszych polskich artystów współczesnych, najbardziej znaczących artystów polskiej awangardy XX wieku i najwybitniejszy twórca poezji konkretnej. Urodził się 15 maja 1939 roku w Sławkowie. W roku 1955 przeniósł się do Wrocławia gdzie ukończył Technikum Ekonomiczne (1959) i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (studia w latach 1959-1964). Do końca życia mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Zmarł 29 marca 2009 roku. W okresie studiów i bezpośrednio po nich pisał wiersze tradycyjne (lingwistyczne) i takimi zadebiutował w 1964 roku w piśmie „Arka”. Informator Klubu Młodzieży Artystycznej ZSP. Zdobył za nie szereg nagród na konkursach poetyckich. W 1965 roku otrzymał główną nagrodę na IV Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej – Kryształowego Lwa.

Utwory konkretystyczne zaczął tworzyć w roku 1967, od początku określając je autorskim terminem „pojęciokształty”. Rok później zaprezentował je na wystawach: w lutym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i w grudniu w Galerii „Pod Moną Lisą” we Wrocławiu. Podczas trwania tej drugiej opublikował w miesięczniku „Odra” (1968, nr 12) tekst Pojęciokształty stanowiący rodzaj manifestu artystycznego, w którym sformułował podstawowe idee i założenia swojej twórczości.

Staisław Dróżdż Pojęciokształty
Wernisaż: 14 września 2018 roku, godz. 19.00
Wystawa: od 14 września do 31 października 2018 roku
Galeria Sztuki Współczesnej ESTA

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR