• 2018-09-17

X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto

Od 7 września do 5 października 2018 roku | Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża w Lublinie

7 września wernisażowym spacerem po ulicach Lublina rozpoczął się dziesiąty Festiwal Otwarte Miasto. Przewodnim motywem tegorocznej edycji wydarzenia jest „wzajemność”. Miasto jest przestrzenią wzajemności ze swojej istoty. Platon uważał, że miasta powstają „dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych”.

Krzysztof Sołowiej, „Watchmen dla Lublina” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Sołowiej, „Watchmen dla Lublina” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ulice i place, zaułki i świątynie, skwery i parki, bazary i sklepy, kawiarnie i urzędy są miejscami ludzkich interakcji. Miasto wyznacza ramy przestrzenne, czasowy rytm i hierarchię społeczną. Nieustannie trwający festiwal wzajemności wciąż na nowo stwarza miasto. Rządzi nim zarówno logika konkurencji i walki, lęków i resentymentu, co bezinteresowności, solidarności i daru.

W naznaczonej nadmiarem znaczeń odciśniętych przez historię i współczesne praktyki społeczne przestrzeni centrum Lublina, na marginesach wielkiej historii, obok tysięcy małych opowieści napisanych ludzkim losem, artyści opowiedzą własne historie. Tym razem, inaczej niż w latach poprzednich, swoje prace zaprezentują przede wszystkim artyści na trwałe związani z Lublinem: Tomasz Bielak i Monika Zadurska-Bielak, Magdalena Franczak, Mirosław Nordyk Jurczuk, Kolektyw kilku.com (Aleksander Janas/Idalia Smyczyńska/Paweł Szarzyński/Robert Zając), Jarosław Koziara, Robert Kuśmirowski, Kamil Stańczak i Katarzyna Szczypior. Obok nich swoje prace zaprezentują: Krzysztof Sołowiej z Poznania, czeski artysta Pavel Doskočil, Sofie Muller z Belgii i Holender Henk Visch.

Jarosław Koziara, „Przemiana” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Koziara, „Przemiana” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace wyrastające z intymnych relacji z miastem, dotykają miejsc znaczących, obudzą zapisane w miejskiej pamięci utajone energie mityczne, dadzą głos dotychczas milczącym. Miasto jest przecież sceną, na której ludzie odgrywają swoje życiowe role kierując się ku innym ludziom, powołując do życia zarówno efemeryczne, jak i trwałe wspólnoty.

Monika i Tomasz Bielak, „Equilibrium” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika i Tomasz Bielak, „Equilibrium” (źródło: materiały prasowe organizatora)

X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto
Organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie
Od 7 września do 5 października 2018 roku
Lublin

Dodaj komentarz