• 2018-10-02

Czego się dowiedziałeś z Facebooka?

Od 5 do 26 października 2018 roku | Galeria Arsenał w Białymstoku

Poruszany również jest problem miejsca Internetu i zetknięcia wyobrażeń o globalnej sieci z realnymi siedzibami dostawców usług internetowych, a także kwestia alternatywy wobec sieci rozumianej jako możliwość bycia w centrum wszechświata. Ważną częścią wystawy staje się dążenie do określenia tożsamości w zmienionej wirtualnością rzeczywistości, rewizja nawyków percepcyjnych oraz ocena wpływu internetowej estetyki na sposób myślenia, wyrażania i przetwarzania myśli w życiu codziennym.

Zuza Golińska, Magdalena Łazarczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zuza Golińska, Magdalena Łazarczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Próba wieloaspektowego uchwycenia fenomenu działania internetowych informacji i śledzenia procesu transformacji nieuporządkowanych danych w systematyczną wiedzę to rodzaj obietnicy czy zapowiedzi „kolonizacji” nie naszych terenów. Wszystko to służy poszukiwaniu praw i zależności w obszarze nieuregulowanym przejrzystymi zasadami. Obserwacja mechanizmów pozwala na praktyczne ich przyswajanie i wykorzystywanie. Jednak tytułowa kwestia implikuje kolejne pytania.

Shostak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Shostak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy wiedza nabyta za pośrednictwem Facebooka ma jakąś wartość, jakieś znaczenie? Jakie? Czy dzięki niej rzeczywiście jest nam bliżej do idealnego społeczeństwa nakreślonego w wizji Zuckerberga? Czy zapewnia nam ona komfort i bezpieczeństwo? Czy informacja zawsze służy dobrym celom? Czy dzięki niej lepiej rozumiemy świat, w którym funkcjonujemy, czy daje nam ona narzędzia do po-sługiwania się rzeczywistością? Czy doskonalej, właściwiej rozwiązujemy problemy, które napotykamy? Czy potrafimy trafniej rozpoznawać otoczenie? Czy wiemy, jak ono wygląda, umiemy je sprawniej nazywać, określać, rozumieć? Jakimi prawami rządzą się nasza przestrzeń realna i wirtualna, czy są to osobne przestrzenie? Kto w tej przestrzeni ma głos, kto w niej decyduje, kto ustanawia porządek? Czy ta wiedza pozwala odpowiadać na pytania, czy prowokuje do kolejnych jeszcze pytań? Czy ktoś czeka na odpowiedź? Ile warta jest reakcja?

D. Olszowy (źródło: materiały prasowe organizatora)

D. Olszowy (źródło: materiały prasowe organizatora)

*M. Zuckerberg, Building Global Community, „Facebook”, 16.02.2017, https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-glo-bal-community/10154544292806634/ [dostęp: 25.07.2018].

Tekst: Agata Rucińska, Waldemar Tatarczuk

Czego się dowiedziałeś z Facebooka?
Od 5 do 26 października 2018 roku
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz