• 2018-10-24

Weronika Lucińska. Woda. Żywioł – Symbol – Materia

Od 26 października do 30 listopada 2018 roku | Galeria Miejska we Wrocławiu

Weronika Lucińska jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na tejże uczelni.

Weronika Lucińska, „Góry lodowe” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Weronika Lucińska, „Góry lodowe” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane w murach Galerii Miejskiej, a zrealizowane na przestrzeni dwóch ostatnich lat prace, są podsumowaniem przemyśleń i doświadczeń, które artystka nabyła podczas studiów magisterskich i doktoranckich. Za pośrednictwem swojej twórczej praktyki autorka formułuje subiektywną wypowiedź na temat wody jako symbolu, żywiołu oraz materii. Szeroko eksplorując warstwę znaczeniową materii oraz wykorzystując jej właściwości fizyczne, Lucińska zdradza swoją głęboką fascynację tą niezwykłą cieczą.

Dla ukazania szczególnych cech wody niebagatelne znaczenie mają używane przez artystkę media oraz techniki. Dlatego też jej toczone na kole garncarskim, a wykańczane ręcznie fakturowe, ceramiczne obiekty nierzadko przyjmują organiczne, płynne kształty. Z kolei rzeźbiarskie elementy zestawiane są często ze szkłem, które z tą niezwykłą cieczą łączy jego przezroczystość.

Weronika Lucińska, „Środowisko wodne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Weronika Lucińska, „Środowisko wodne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W swojej twórczej praktyce Lucińska wciąż rozwija własne umiejętności warsztatowe oraz bada możliwości medium. Jak podkreśla sama artystka: dążenie do perfekcji w warstwie formalnej stymuluje mnie do ciągłego poszukiwania, znajdowania nowych technik i sposobów konstruowania obiektów oraz instalacji. Innowacyjność i przekraczanie granic materiału, przy jednoczesnej zasadności użycia medium ceramicznego, jest według mnie niezbędnym warunkiem wyjątkowości powstających prac.

Weronika Lucińska, „Pejzaż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Weronika Lucińska, „Pejzaż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas wystawy Woda. Żywioł – Symbol – Materia Lucińska zaprezentuje monumentalne formy naczyniowe, wieloelementowe kompozycje zbudowane z obiektów ceramicznych oraz szklanych, a także instalację artystyczną pokazaną na ekspozycji w postaci wideo. Nieodłącznym komponentem każdej z realizacji jest woda – czy to w swojej podstawowej, a więc ciekłej postaci, czy też reprezentowana dodatkowo w stanie gazowym jako para woda lub w stanie stałym jako lód.

Weronika Lucińska, „Pejzaż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Weronika Lucińska, „Pejzaż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Każda z prac stanowi ubraną w bardzo atrakcyjną formę wizualną opowieść o tej niezwykłej materii – jej bogatej symbolice, specyficznych właściwościach fizycznych, wszechobecności w naturze czy też związanych z nią zagrożeniach.

Weronika Lucińska. Woda. Żywioł – Symbol – Materia
Wernisaż: 25 października 2018 roku, godz. 18.00
Od 26 października do 30 listopada 2018 roku
Galeria Miejska we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR