• 2018-11-14

28. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE

Od 26 października do 2 grudnia 2018 roku | Galeria Sztuki w Legnicy

Od dwudziestu ośmiu lat Galeria Sztuki w Legnicy jest organizatorem PROMOCJI – wystawy i konkursu dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zaproszono tych, którzy dotychczas nie brali w nim udziału, a dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2017 lub 2018. Główną nagrodą jest wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Pielak Karolina, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pielak Karolina, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia artystów oraz umożliwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE ułatwią zaistnienie na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. PROMOCJOM 2018 towarzyszyć będzie katalog. Głównym celem OPMM PROMOCJE jest prezentacja i dokumentacja najświeższego współczesnego malarstwa polskiego, samodzielnych prac malarskich młodych twórców, które powstały tuż po ukończeniu przez nich wyższych uczelni plastycznych oraz ułatwienie im startu w dojrzałe życie artystyczne.

Impreza adresowana jest do absolwentów wydziałów i pracowni malarstwa wyższych uczelni artystycznych w Polsce. Planowana liczba potencjalnych uczestników I etapu konkursu – ok. 80–100 osób. Do końcowej wystawy jury zakwalifikuje ok. 30 uczestników. W tym roku 69 osób zgłosiło do Przeglądu 192 prace. Uczestnicy rekrutują się z wszystkich uczelni artystycznych w kraju. Jury zakwalifikowało do wystawy 62 prace 27 uczestników. Nazwiska zwycięzców tegorocznych PROMOCJI zostaną ogłoszone w trakcie wernisażu 16 listopada.

Maksajda Justyna, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maksajda Justyna, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

28. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2018
Od 26 października do 2 grudnia 2018 roku Wernisaż: 16 listopad 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz