Stanisław Wyspiański, Warszawianka: pieśń z roku 1831, wydanie czwarte Kraków: nakładem autora; skład w Księgarni Gebethnera, 1903 na karcie przedtytułowej pieczątka tuszowa: „Z KSIĘGOZBIORU STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO”

Dodaj komentarz