• 2019-03-11

FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II Galerii Arsenał

Od 15 marca do 5 maja 2019 roku | Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku

Wystawa wybranych prac z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku ukazuje wątek transformacji rozumianej dwojako: jako przemiany ustrojowe po upadku komunizmu w Europie oraz na jej pograniczu z Azją, a także jako „kultura transformacji” (termin przyjęty przez amerykańskiego socjologa Michaela D. Kennedy’ego), czyli narzucona i zaplanowana wielka narracja lat 90.

Piotr Uklański, Bez tytułu (Solidarność), 2007, dyptyk, fotografia na dibondzie, 260 × 370 cm, edycja 5 +AP, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał, Białystok (źródło: materiały prasowe)

Piotr Uklański, Bez tytułu (Solidarność), 2007, dyptyk, fotografia na dibondzie, 260 × 370 cm, edycja 5 +AP, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał, Białystok (źródło: materiały prasowe)

Kolekcja to zamknięty zbiór – zatem wybór prac na wystawę z pewnością nie wyczerpuje całej złożoności tematu przemian związanych z przełomem roku 1989. Prezentowane prace wyraźnie sygnalizują jednak pewne problemy, które z dzisiejszej perspektywy – 30 lat po – wciąż wydają się nieprzepracowane.

Prezentacja ukazuje przede wszystkim najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej po roku 1989. Niezwykle istotna na wystawie jest jednak obecność artystów wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej, a także z krajów zakaukaskich, które odzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR (Armenia i Azerbejdżan). Z jednej strony wynika to z koncepcji kuratorskiej Kolekcji II, z drugiej – sygnalizuje nowe, skomplikowane geografie artystyczne w świecie sztuki, pojawiające się wraz z upadkiem komunizmu, przełamaniem binarnego podziału świata i pozornym „końcem historii”.

Volodomyr Kuznetsov, Mały fiat 126 p. Pomnik lat 90., 2011, instalacja, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał, Białystok (źródło: materiały prasowe)

Volodomyr Kuznetsov, Mały fiat 126 p. Pomnik lat 90., 2011, instalacja, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał, Białystok (źródło: materiały prasowe)

Tytułowy FOGHORN (syrena mgłowa), zaczerpnięty z prezentowanej na wystawie pracy Mirosława Bałki i Katarzyny Krakowiak, sugeruje, że warto uważnie wsłuchiwać się w sztukę, która często funkcjonuje jak nautofon – wcześnie sygnalizując problem i dając wstępne rozeznanie w często mglistej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 

Zbigniew Libera, Wolny strzelec, 2013, fotografia, tusz pigmentowy na papierze, 110 × 147 cm, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał, Białystok (zbliżenie) (źródło: materiały prasowe)

Zbigniew Libera, Wolny strzelec, 2013, fotografia, tusz pigmentowy na papierze, 110 × 147 cm, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał, Białystok (zbliżenie) (źródło: materiały prasowe)

Artyści biorący udział w wystawie

Paweł Althamer, Vahram Aghasyan, Azorro (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko, Łukasz Skąpski), Babi Badalov, Mirosław Bałka i Katarzyna Krakowiak, Alicja Bielawska, David Chichkan, Oskar Dawicki, Krisztina Erdei, Jakup Ferri, Elżbieta Jabłońska, Ryszard Grzyb, Katarzyna Józefowicz, Katarzyna Kozyra, Volodomyr Kuznetsov, Zbigniew Libera, Magisters (Hubert Czerepok, Zbigniew Rogalski), Deimantas Narkevičius, Anna Okrasko, Dan Perjovschi, Józef Robakowski, Robert Rumas, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Monika Sosnowska, Paweł Susid, Slaven Tolj, Piotr Uklański, Julita Wójcik, Piotr Wysocki

 

_______________

FOGHORN. Wątek transformacji w pracach z Kolekcji II

Kuratorka: Monika Szewczyk
Współpraca kuratorska: Eliza Urwanowicz-Rojecka

Galeria Arsenał elektrownia
ul. Elektryczna 13
(wejście od ul. Świętojańskiej)

15.03 – 5.05.2019
Otwarcie: 15.03.2019 / 18:00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie:
16.03.2019, godz. 11.00

Dodaj komentarz